Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý được quy định như thế nào?

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý giúp cho khách nằm rõ được nguồn gốc xuất xứ, cũng như tạo thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao chất lượng và độ tin cậy đối với người tiêu dùng. Vậy Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho bạn. 

Chỉ dẫn địa lý là gì? – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Nói cách khác, chỉ dẫn địa lý chính là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa. Như từ ngữ, dấu hiệu, hình ảnh để chỉ một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hóa được sản xuất ra từ đó.

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó. Thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng. Hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh. Và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật. Hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Nếu chỉ dẫn địa lý là tên gọi xuất xứ hàng hoá thì việc bảo hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tên gọi xuất xứ hàng hoá.

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về nhà nước. Và chỉ có nhà nước mới là chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý. Cho nên, Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng. Và Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cũng không được chuyển giao.

Điều kiện bảo hộ – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Điều kiện bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý muốn được bảo hộ thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ. Hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng. Hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ. Hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Như vậy, để có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý. Thì cần phải tồn tại một địa danh và tại địa danh này một loại sản phẩm nào đó được sản xuất ra mà danh tiếng, chất lượng. Hoặc đặc tính chủ yếu của sản phẩm được quyết định bởi những điều kiện địa lý của địa danh đó.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam.
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ. Nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Thành phần hồ sơ – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Thành phần hồ sơ

Để đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, tổ chức, cá nhân phải nộp tối thiểu các tài liệu sau đây:

 1. Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý.
 2. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm.
 3. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
 4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Ngoài các tài liệu trên, thì trong một vài trường hợp tổ chức, cá nhân cần bổ sung các tài liệu khác như sau:

 • Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ ở nước xuất xứ và Bản dịch tiếng Việt. (Đối với đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài)
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục (nếu nộp đơn thông qua đại diện).

Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp. Hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo cho người nộp hồ sơ. Và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người nộp hồ sơ phải sửa chữa thiếu sót đó.

Bước 3: Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn

 • Trường hợp đơn hợp lệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;
 • Trường hợp đơn không hợp lệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục này nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của chỉ dẫn địa lý nêu trong đơn. Thời hạn thẩm định nội dung là 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 6: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ. Và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ. Thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Hình thức nộp đơn – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Hình thức nộp đơn

Hình thức nộp đơn giấy – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý trực tiếp. Hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý qua bưu điện. Người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện. Sau đó photo Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Hình thức nộp đơn trực tuyến – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến

Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. Và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Trình tự nộp đơn trực tuyến

Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. 

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến. Người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có). Và nộp phí/lệ phí theo quy định. 

Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định. Cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. Nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy. Và thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Phí đăng ký chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Phí đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp có quy định mức phí khi thực hiện đăng ký chỉ dẫn địa lý. Cụ thể như sau:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ
 • Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000VNĐ
 • Phí thẩm định nội dung: 1.200.000VNĐ

Căn cứ pháp lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019.
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.
 • Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Kế toán Tâm Minh đã cung cấp những thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý. Nếu cần tư vấn rõ hơn, bạn có thể lên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *