Cách thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thành lập một công ty hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Quy trình này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quy định pháp lý, thủ tục hành chính và yêu cầu khắt khe từ cơ quan chức năng. Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh sẽ cùng tìm hiểu về Cách thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bước cần thiết và những điều cần lưu ý để đạt được sự thành công trong quá trình này.

Công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo định nghĩa trong Khoản 22, Điều 3 của Luật Đầu tư, “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” Từ đó, ta có thể hiểu rằng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp tại Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định hiện hành, các tổ chức kinh tế có 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thường thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh…

Xem thêm: Thuế là gì?

Một số hình thức thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các hình thức thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Đầu tư 2020 bao gồm:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập tổ chức kinh tế mới tại Việt Nam. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ góp vốn để thành lập công ty hoàn toàn mới.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp của công ty Việt Nam đã được thành lập. Nhà đầu tư sẽ mua vào phần vốn của công ty hoặc góp thêm vốn để trở thành cổ đông của công ty.
 • Thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thông qua việc thành lập công ty hoặc hợp tác với công ty Việt Nam.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Build-Operate-Transfer): Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, trong đó nhà đầu tư sẽ xây dựng, điều hành và chuyển giao lại cho Việt Nam sau một thời gian nhất định.
 • Các hình thức đầu tư khác: Luật Đầu tư 2020 cũng quy định về các hình thức đầu tư khác và loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Một số hình thức thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Do đó, để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa hai hình thức chính là đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty Việt Nam hoặc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới có vốn nước ngoài. Tùy vào mục đích và lĩnh vực hoạt động, nhà đầu tư có thể chọn hình thức phù hợp để thực hiện đầu tư và thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: 7 việc cần LÀM NGAY sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Ưu điểm khi thành lập công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ưu điểm của thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam so với việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Giảm thiểu thủ tục: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Điều này giúp giảm bớt thủ tục khi có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

Thủ tục thay đổi đơn giản: Khi chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chỉ phải thực hiện thủ tục khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ, thông tin chủ sở hữu, và các thông tin khác, tương tự như doanh nghiệp Việt Nam.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Ưu điểm khi thành lập công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Không cần cập nhật thông tin đầu tư: Không cần thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

Thủ tục chứng minh năng lực tài chính đơn giản hơn: Các thủ tục chứng minh năng lực tài chính cũng đơn giản và dễ dàng hơn.

Không cần thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty), không cần thực hiện thêm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Điều này không áp dụng cho các công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp, cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư tổ chức.

Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung như:

Thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án.

Mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư.

Vốn đầu tư và phương án huy động vốn.

Địa điểm, thời hạn và tiến độ đầu tư.

Nhu cầu về lao động.

Đề xuất các ưu đãi đầu tư.

Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bản sao một trong các tài liệu sau:

Báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất.

Cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính.

Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, bao gồm thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm.

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư, nếu áp dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao công nghệ. Giải trình này bao gồm thông tin về tên công nghệ, xuất xứ, sơ đồ quy trình, thông số kỹ thuật và tình trạng sử dụng của công nghệ.

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Tỷ lệ vốn khi thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam phụ thuộc vào lĩnh vực đầu tư. Theo cam kết của Việt Nam trong Biểu đồ cam kết của WTO, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được xác định theo từng ngành nghề. Việc giới hạn tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cũng phụ thuộc vào ngành nghề đó.

Tỷ lệ vốn khi thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tỷ lệ vốn khi thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo đó, có nhiều ngành nghề ở Việt Nam không có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như lĩnh vực thương mại, xây dựng, sản xuất, y tế, giáo dục… Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có thể bị hạn chế, ví dụ như quảng cáo, du lịch, vận tải, logistics…

Ngoài ra, quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn góp khi thành lập công ty. Có những quốc gia có các thỏa thuận hoặc ưu đãi đặc biệt với Việt Nam, và nhà đầu tư từ những quốc gia đó có thể được áp dụng tỷ lệ vốn góp khác nhau so với những quốc gia khác.

Tóm lại, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam phụ thuộc vào lĩnh vực đầu tư và có thể bị hạn chế trong một số ngành nghề cụ thể. Ngoài ra, quốc tịch của nhà đầu tư cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn góp.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký làm giấy phép kinh doanh

Quy trình thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các điều ước quốc tế về đầu tư.

Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định dựa trên bản sao hợp lệ của giấy tờ về quyền sử dụng đất, hoặc bản sao hợp lệ của thỏa thuận thuê địa điểm, hoặc văn bản khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định.

Đáp ứng các điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất và số lượng lao động sử dụng, theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Quy trình thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty.

Giấy ủy quyền.

Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là từ 5 đến 8 ngày làm việc.

Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh cho các ngành nghề có điều kiện.

Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Cần xin Giấy phép kinh doanh cho hoạt động bán lẻ hàng hóa.

Không cần xin Giấy phép kinh doanh cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, bán buôn hàng hóa, trừ các loại hàng hóa như dầu, gạo, đường, sách, báo, và tạp chí.

Quy trình này giúp công ty nước ngoài thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam một cách hợp pháp và thuận lợi.

Một số lưu ý khi thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả cá nhân và công ty, có thể thành lập công ty tại Việt Nam với tỷ lệ sở hữu vốn từ 1-100%, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phụ thuộc vào lĩnh vực đầu tư. Một số lĩnh vực như thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn, phần mềm, bất động sản, du lịch thường dễ dàng thành lập tại Việt Nam.

Trừ những ngành nghề yêu cầu vốn tối thiểu theo quy định pháp luật, mức vốn góp không có quy định cụ thể nhưng cần phù hợp với quy mô hoạt động của công ty. Tuy nhiên, mức vốn góp sẽ ảnh hưởng đến việc xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ đầu cần chứng minh tài chính thông qua các chứng từ như sổ tiết kiệm, số dư tài khoản, báo cáo tài chính.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần cung cấp thêm hợp đồng thuê nhà hoặc văn phòng, trong khi đối với công ty Việt Nam hoặc thủ tục mua phần vốn góp thì không yêu cầu điều kiện này.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Một số lưu ý khi thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Đối với công ty có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ 1% và các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần mở tài khoản vốn đầu tư để góp vốn và chuyển lợi nhuận về nước sau này.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện góp vốn vào tài khoản vốn, và thường phải tuân thủ thời hạn góp vốn quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Kế Toán Tâm Minh là một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập công ty và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp và hiệu quả nhất để giúp khách hàng của chúng tôi thành lập và phát triển doanh nghiệp một cách thuận lợi và hiệu quả.

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về quy trình và thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất, từ quy trình đăng ký, chuẩn bị hồ sơ, đến các thủ tục liên quan, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

 • Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng
 • CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM
 • CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401
 • Email: ketoantamminh@gmail.com
 • Website: www.ketoantamminh.vn
Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *