Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên trọn gói từ A – Z

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trong thế giới kinh doanh đa dạng ngày nay, việc thành lập một công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) với 2 thành viên trở lên không chỉ là cơ hội mà còn là bước quan trọng để tạo lập một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và bền vững. Hãy cùng Kế Toán Tâm Minh tìm hiểu về dịch vụ này và tầm quan trọng của Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên trọn gói từ A – Z trong bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên, theo Điều 46 của Luật Doanh Nghiệp 2020, là một dạng doanh nghiệp mà thành viên của nó có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Công ty này phải có ít nhất 2 thành viên và không quá 50 thành viên.

Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn mà họ đã góp. Công ty TNHH 2 thành viên không có quyền phát hành cổ phiếu và giới hạn về việc huy động vốn.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân. Tài sản của công ty sẽ tách biệt hoàn toàn với tài sản cá nhân của các thành viên.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Tìm hiểu về công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và nợ nần của mình bằng tài sản của công ty. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn họ đã góp.

Mặc dù không được phép phát hành cổ phần, công ty có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn. Thành viên có quyền chuyển nhượng phần hoặc toàn bộ phần vốn mà họ đã đóng góp, nhưng phải tuân thủ các điều kiện quy định cụ thể.

Xem thêm: 7 việc cần LÀM NGAY sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những đặc điểm sau:

 • Thành viên: Công ty có các thành viên là cá nhân hoặc tổ chức, sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Số lượng thành viên tối thiểu của công ty là 02 và không vượt quá 50 thành viên.
 • Tư cách pháp nhân: Công ty TNHH hai thành viên trở lên được coi là một đơn vị pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của công ty được phân tách riêng biệt với tài sản của các thành viên công ty.
 • Trách nhiệm tài chính: Công ty chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.
 • Phát hành cổ phần và trái phiếu: Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần. Tuy nhiên, công ty có quyền phát hành trái phiếu để huy động vốn.
 • Chuyển nhượng vốn: Thành viên công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, nhưng phải tuân thủ các điều kiện nhất định quy định trong luật pháp.
Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tóm lại, công ty TNHH hai thành viên trở lên là một đơn vị pháp nhân, có số thành viên từ 02 đến 50. Tài sản của công ty được tách rời với tài sản cá nhân của các thành viên. Công ty chịu trách nhiệm tài chính bằng tài sản của công ty và thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp. Công ty không phát hành cổ phần, nhưng có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn. Thành viên có quyền chuyển nhượng vốn theo các điều kiện quy định.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài

Quy định chung khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH với ít nhất hai thành viên là một trong những dạng công ty phổ biến, cho phép từ 2 đến tối đa 50 thành viên tham gia góp vốn. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, và công ty có quyền lựa chọn người đại diện hoặc thuê người ngoài làm đại diện theo pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Quy định chung khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong Công ty TNHH, thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn mà họ đã góp. Đây là lựa chọn phổ biến trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với số lượng thành viên từ 2 đến 50, và được ưa chuộng bởi tính chất chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn.

Mặc dù cơ cấu quản lý của Công ty TNHH với hai thành viên trở lên có phần phức tạp hơn so với hộ kinh doanh hoặc Công ty TNHH một thành viên, nhưng vẫn tương đối đơn giản và dễ quản lý hơn so với Công ty Cổ phần.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều kiện cần thiết để thành lập một Công ty TNHH 2 thành viên có thể gây ra sự bối rối và tốn nhiều thời gian để tìm hiểu. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và thực hiện thủ tục một cách dễ dàng và hiệu quả, bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về điều kiện cần thiết để thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Để thành lập một công ty TNHH 2 thành viên, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện về số lượng thành viên:

Công ty TNHH 2 thành viên phải có từ 2 thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên.

Điều kiện về tên công ty:

Tên công ty TNHH 2 thành viên phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

Bao gồm hai thông tin chính: “loại hình doanh nghiệp và tên riêng”.

Ví dụ: “Công ty TNHH ABC” hoặc “Công ty Trách nhiệm hữu hạn ABC”. Không cần phải đề cập đến số lượng thành viên trong tên doanh nghiệp.

Không sử dụng tên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước mà không có sự chấp thuận. Tránh sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của dân tộc và tránh trùng tên với doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều kiện về địa điểm, trụ sở chính:

Địa điểm đăng ký kinh doanh cần cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm số nhà, đường, phường, quận, thành phố.

Không sử dụng các địa điểm như khu dân cư chỉ có chức năng nhà ở để làm văn phòng hoặc cho thuê thương mại.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Lựa chọn một ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam hoặc có thể ghi rõ chi tiết ngành nghề kinh doanh phù hợp với ngành cấp 4 đã chọn.

Điều kiện về vốn điều lệ doanh nghiệp:

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên đại diện cho tổng giá trị mà mỗi thành viên cam kết góp vào công ty. Trong vòng không quá 90 ngày, công ty phải đảm bảo góp đủ số vốn đã được đăng ký.

Lưu ý rằng đối với một số ngành nghề đặc biệt, công ty cần phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu mới được phép đăng ký kinh doanh trong ngành đó.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký làm giấy phép kinh doanh

Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong trường hợp bạn muốn thành lập một công ty TNHH 2 thành viên và ngành nghề kinh doanh không yêu cầu chứng chỉ hành nghề hoặc mức vốn tối thiểu, luật hiện hành không có quy định cụ thể về mức vốn tối thiểu cho việc thành lập công ty.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã thành lập công ty TNHH 2 thành viên với mức vốn điều lệ thấp, như 1 triệu đồng hoặc chỉ vài chục triệu đồng, và điều này hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi đăng ký vốn điều lệ thấp như vậy, có thể gặp khó khăn trong các giao dịch với khách hàng, đối tác kinh doanh, và các cơ quan nhà nước.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Việc đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp có thể khiến các tổ chức và cơ quan như ngân hàng và cơ quan thuế không tin tưởng vào sự ổn định và khả năng hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp là rất quan trọng để thuận lợi hơn trong việc giao dịch và vận hành công ty.

Xem thêm: Cách thành lập công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thông tin và tài liệu hồ sơ để thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên sao cho đầy đủ và hợp lệ theo quy định về việc đăng ký thành lập công ty.

Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét và đăng ký thành lập công ty.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hồ sơ được chấp nhận (nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).

Bước 5: Khắc dấu cho công ty, tuỳ theo nhu cầu và quy định của công ty. Hiện nay, việc thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử không còn là bắt buộc.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Quy trình thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và thông báo số tài khoản đã đăng ký cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 7: Đăng ký và nộp thuế điện tử với cơ quan quản lý thuế, sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế.

Bước 8: Đóng thuế lệ phí môn bài qua mạng sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế môn bài cho công ty.

Bước 9: Thực hiện kê khai và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm, và duy trì sổ sách kế toán. Công ty cần có ít nhất một kế toán có trình độ chuyên môn để thực hiện công việc này. Có thể thuê một kế toán hoặc sử dụng dịch vụ kế toán để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo thuế.

Lưu ý: Việc thực hiện đầy đủ các bước này rất quan trọng để tránh vi phạm và rắc rối về thuế và quản lý doanh nghiệp trong tương lai.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Kế Toán Tâm Minh là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế. Chúng tôi cung cấp giải pháp kế toán toàn diện và hiệu quả, giúp khách hàng tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, chúng tôi cũng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của chúng tôi bao gồm tư vấn pháp lý, lập hồ sơ đăng ký, đại diện đăng ký và giải quyết các thủ tục liên quan. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu pháp lý và giấy tờ cần thiết để thành lập công ty. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lập hồ sơ đăng ký và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chúng tôi có thể đại diện cho khách hàng trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký công ty, đảm bảo quy trình diễn ra đúng thời hạn và đúng quy định. Chúng tôi cũng sẽ giúp khách hàng giải quyết các thủ tục tiếp theo như lấy mã số thuế và đăng ký kinh doanh, để công ty của họ hoạt động một cách hợp pháp và đúng quy định.

Cam kết của chúng tôi là mang đến sự hỗ trợ toàn diện và chất lượng cao cho khách hàng trong quá trình thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Chúng tôi tin rằng sự giàu kinh nghiệm và kiến thức sẽ giúp khách hàng đạt được thành công trong hoạt động kinh doanh của mình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

 • Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng
 • CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM
 • CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401
 • Email: ketoantamminh@gmail.com
 • Website: www.ketoantamminh.vn
Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *