Mẫu đơn xin chuyển công tác của viên chức chuẩn nhất 2024

don-xin-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc

Mẫu Đơn xin chuyển công tác của viên chức mới nhất theo đúng quy định pháp luật được Kế Toán Tâm Minh cập nhật trong bài viết dưới đây. Cùng tham khảo nhé!

Đơn xin chuyển công tác của viên chức là gì?

Đơn xin chuyển công tác là tài liệu mà viên chức sử dụng khi muốn di chuyển và làm việc tại một địa điểm công tác mới.

Viên chức muốn tự ý xin chuyển công tác vì những lý do cá nhân sẽ cần phải lập và nộp đơn xin chuyển công tác theo quy định. Tuy nhiên, nếu viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định chuyển công tác theo quy định của pháp luật, thì không cần phải viết đơn.

Lý do chuyển công tác là yếu tố quan trọng giúp cơ quan, đơn vị đánh giá và quyết định việc đồng ý chuyển công tác cho viên chức. Do đó, viên chức nên xem xét và lựa chọn lý do chuyển đơn một cách hợp lý, để tránh việc đơn không được chấp nhận do lý do không thuyết phục.

Chỉ khi nào đơn xin chuyển công tác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận và phê duyệt, viên chức mới có thể được chuyển công tác.

don-xin-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc
Đơn xin chuyển công tác của viên chức là gì?

>>>Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị

Hồ sơ chuyển công tác của viên chức

Để chuyển nơi công tác, viên chức cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành như sau:

 1. Đơn xin chuyển công tác (cần có ý kiến đồng ý của Trưởng đơn vị).
 2. Bản tự kiểm điểm cá nhân (kèm ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý).
 3. Sơ yếu lý lịch cá nhân theo mẫu (bao gồm ảnh và được xác nhận bởi Trưởng đơn vị).
 4. Phiếu nhận xét và đánh giá viên chức.
 5. Văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nơi chuyển đến.

Điều này đảm bảo quá trình xin chuyển công tác được thực hiện một cách hoàn chỉnh và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

don-xin-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc
Hồ sơ chuyển công tác của viên chức

>>>Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Thủ tục xin chuyển công tác của viên chức

Theo quy định tại Điều 28 của Luật viên chức năm 2010, được sửa đổi và bổ sung năm 2019 về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc, cùng với Điều 13 của Thông tư 15/2012/TT-BNV, để thực hiện quá trình chuyển công tác, viên chức cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Viên chức có nhu cầu chuyển công tác cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật, bao gồm các tài liệu như đã nêu trong hồ sơ chuyển công tác của viên chức theo quy định của Luật Minh Khuê.
 • Sau khi hoàn thành hồ sơ, viên chức nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính để Viện trưởng xem xét và phê duyệt. Thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Bước 2: Thụ lý và giải quyết

 • Trong trường hợp hồ sơ chuyển công tác không được chấp nhận, Viện trưởng sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp nhận cho viên chức và đơn vị, đồng thời gửi công văn phúc đáp cho cơ quan liên quan.
 • Nếu hồ sơ được chấp nhận, viên chức tiến hành nộp Bản lý lịch (theo mẫu), các xác nhận không có công nợ với Viện, trả thẻ BHYT, và văn bản cam kết đã bàn giao công việc (nếu có) tại Phòng Tổ chức, Hành chính. Phòng này sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho viên chức trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Nhận quyết định và bàn giao hồ sơ

 • Viên chức nhận được quyết định chuyển công tác, giấy chấm dứt hợp đồng làm việc có xác nhận của viên chức và cơ quan có thẩm quyền tại Phòng Tổ chức, Hành chính để nộp cho cơ quan mới.
 • Trong trường hợp cơ quan mới yêu cầu bằng văn bản viện bàn giao hồ sơ của viên chức, toàn bộ hồ sơ gốc của viên chức sẽ được niêm phong và chuyển đến cơ quan mới theo yêu cầu.

Bước 4: Nhận lại sổ Bảo hiểm xã hội

 • Phòng Tổ chức, Hành chính thông báo cho viên chức đến nhận sổ BHXH, với thời hạn giải quyết không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày viên chức nghỉ việc.
don-xin-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc
Thủ tục xin chuyển công tác của viên chức

>>>Xem thêm: Điều kiện, thủ tục Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể tại Đà Nẵng

Mẫu đơn xin chuyển công tác của viên chức

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – …………………………………………………..…………………………………………………..……

Tên tôi là: …………………………………… Giới tính:…………………………………………………..…………

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………………..………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..……………………………..……

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………..…………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………….…………………………………………………..…………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………..…………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………………..…………

Đơn vị công tác hiện nay:………………………………………………………………………………..…………..

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: …………………………………..…………………………..……………..

Quá trình công tác của bản thân:

…………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………

Lý do xin chuyển công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Đơn vị xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị …………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn!

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

>>>Xem thêm: đơn xin nghỉ phép

Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển công tác của viên chức đơn giản

Để viết đơn xin chuyển công tác một cách chính xác và hiệu quả, cần phải tuân theo các bước và nguyên tắc sau:

Phần Kính gửi:

 • Nêu rõ tên và địa chỉ của đơn vị, cơ quan mà viên chức đang công tác.

Phần Thông tin cá nhân:

 • Nơi sinh: Ghi rõ địa chỉ chi tiết của nơi sinh.
 • Hộ khẩu thường trú: Cung cấp địa chỉ hộ khẩu thường trú đầy đủ và chính xác.
 • Nơi ở hiện nay: Ghi rõ địa chỉ hiện tại mà viên chức đang sinh sống.

Phần Trình độ chuyên môn:

 • Chuyên ngành đào tạo: Ghi rõ chuyên ngành mà viên chức đã đào tạo.
 • Kết quả đào tạo: Liệt kê điểm số hoặc xếp loại mà viên chức đạt được.
 • Hệ đào tạo: Ghi rõ hệ đào tạo đã tham gia (chính quy, văn bằng 2, bổ túc, tại chức,…).

Phần Đơn vị công tác hiện nay:

 • Tên đơn vị: Ghi rõ tên đơn vị, cơ quan, bộ phận mà viên chức đang công tác.

Phần Chức vụ và công việc đang đảm nhiệm:

 • Chức vụ: Ghi rõ chức vụ hiện tại của viên chức.
 • Công việc: Mô tả công việc chính đang được đảm nhiệm (ví dụ: giáo viên, sĩ quan, trưởng phòng, đội trưởng đội cơ động,…).

Phần Quá trình công tác của bản thân:

 • Ngày vào ngành: Ghi rõ ngày viên chức gia nhập ngành công chức.
 • Ngày về đơn vị hiện tại: Ghi rõ ngày bắt đầu công tác tại đơn vị hiện nay.
 • Hệ số lương và mã ngạch: Cung cấp thông tin về hệ số lương và mã ngạch hiện tại của viên chức.

Phần Lý do xin chuyển công tác:

 • Mô tả chi tiết và hợp lý về lý do mong muốn chuyển công tác, có thể liên quan đến vấn đề gia đình, cơ hội phát triển nghề nghiệp, hoặc những lý do cá nhân khác.
don-xin-chuyen-cong-tac-cua-vien-chuc
Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển công tác của viên chức đơn giản

Phần Đơn vị xin chuyển đến:

 • Tên đơn vị: Ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị mà viên chức mong muốn chuyển đến.

Phần Kính đề nghị:

 • Kính mong Thủ trưởng đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết đơn của mình.

Lưu ý: Viên chức cần lựa chọn ngôn từ phù hợp và chính xác, tránh mắc sai lầm khi viết đơn.

>>>Xem thêm: mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản

Lời kết

Trên đây là mẫu đơn xin chuyển công tác của viên chức khá đầy đủ. Để được hỗ trợ chi tiết với bất cứ thắc mắc nào về pháp luật, hãy liên hệ 02363.640.000 – 0905.100.401 để kết nối với Kế Toán Tâm Minh.

5/5 - (1 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *