Mẫu đơn đề nghị là gì? Tổng hợp những mẫu đơn đề nghị mới nhất 2024

mau-don-de-nghi

Kế Toán Tâm Minh cung cấp Mẫu đơn đề nghị và hướng dẫn cụ thể về cách viết đơn kiến nghị, đơn đề nghị, và đơn khiếu nại khi người dân cần gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vấn đề của mình.

Mẫu đơn đề nghị là gì?

Mẫu đơn đề nghị là một tài liệu được sử dụng để yêu cầu hỗ trợ hoặc gửi kiến nghị đến cơ quan cấp trên. Đơn đề nghị cần tuân thủ quy định và yêu cầu về hình thức. 

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa đơn đề nghị, kiến nghị phản ánh và khiếu nại. Tuy nhiên, 3 loại đơn này được sử dụng với mục đích hoàn toàn khác nhau.

 • Đơn kiến nghị, phản ánh: Được sử dụng để cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng hoặc đề xuất đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật và công việc cụ thể.
 • Đơn khiếu nại: Là hình thức yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định nếu có căn cứ cho rằng chúng không tuân theo pháp luật và gây xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích của người viết đơn.
 • Đơn đề nghị: Được sử dụng để yêu cầu xem xét, giải quyết một sự việc cụ thể.

Vì vậy, để chọn đúng mẫu đơn phù hợp, quan trọng là xác định rõ mục tiêu của bạn trước khi viết đơn.

mau-don-de-nghi
Mẫu đơn đề nghị là gì?

>>>Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền giấy mượn tiền (vay nợ) mới nhất năm 2024

Trường hợp nào cần dùng Đơn đề nghị?

Đề nghị giải quyết công việc hoặc dự án cụ thể

Khi tổ chức hoặc cá nhân muốn đề nghị thực hiện một công việc, dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan có thẩm quyền, họ thường sử dụng mẫu đơn đề nghị để trình bày ý tưởng và yêu cầu phê duyệt.

Yêu cầu thông tin hoặc tài liệu

Mẫu đơn đề nghị có thể được sử dụng bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân để yêu cầu thông tin, tài liệu hoặc dữ liệu cụ thể từ một cơ quan hoặc tổ chức khác.

Yêu cầu hỗ trợ hoặc giúp đỡ

Mẫu đơn đề nghị có thể được sử dụng bởi cá nhân hoặc tổ chức để yêu cầu nhận hỗ trợ, giúp đỡ từ một cơ quan có thẩm quyền. Điều này thường xảy ra khi cần giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc thực hiện một dự án.

Đề nghị thay đổi hoặc cải thiện

Tổ chức có thể sử dụng mẫu đơn đề nghị để trình bày ý tưởng và đề xuất thay đổi hoặc cải thiện một quy trình, sản phẩm/dịch vụ.

Yêu cầu hỗ trợ tài chính

Cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng mẫu đơn đề nghị để yêu cầu hỗ trợ tài chính từ cơ quan hoặc tổ chức khác, hoặc để yêu cầu nguồn tài chính hoặc kế hoạch tài chính. Mẫu đơn đề nghị được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và có nhiều mục đích khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức. Quan trọng là đảm bảo rằng mẫu đơn đề nghị tuân theo quy định của pháp luật.

mau-don-de-nghi
Trường hợp nào cần dùng Đơn đề nghị?

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Thể thức chung của mẫu đơn đề nghị gồm những gì?

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về mẫu Đơn đề nghị, cho phép người làm đơn tự soạn hoặc sử dụng các mẫu có sẵn trên mạng. Tuy nhiên, một mẫu Đơn đề nghị chuẩn thường bao gồm các thành phần chính sau:

  • Quốc hiệu và tiêu ngữ: Đánh dấu xuất phát từ cá nhân hoặc tổ chức viết đơn.
  • Tiêu đề đơn: Phản ánh mục đích hoặc nội dung cụ thể của đơn.
  • Thông tin người viết đơn hoặc tổ chức viết đơn: Bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của người viết đơn hoặc tổ chức viết đơn.
 • Nội dung đề nghị:
  • Tóm tắt nội dung thông tin vụ việc cần đề nghị một cách ngắn gọn và rõ ràng.
  • Nội dung đề nghị cụ thể và chi tiết về yêu cầu, thay đổi, cải thiện hoặc hỗ trợ cần được thực hiện.
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan: Có thể đi kèm với đơn để cung cấp chứng cứ hoặc thông tin bổ sung liên quan đến nội dung đề nghị.
mau-don-de-nghi
Thể thức chung của mẫu đơn đề nghị gồm những gì?

>>>Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3

Hướng dẫn cách viết Đơn đề nghị 

Khi làm Đơn đề nghị, người viết đơn cần lưu ý các điểm sau:

 • Trong phần thông tin của người làm Đơn đề nghị:
  • Với cá nhân: Ghi rõ họ và tên, số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.
  • Với tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức và thông tin của người đại diện.
 • Tóm tắt nội dung đề nghị: Cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đề nghị, phù hợp với mục đích của người viết đơn.
 • Yêu cầu đề nghị: Đưa ra nội dung đề nghị cụ thể và có căn cứ hợp lý.
 • Liệt kê các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có).
 • Cuối đơn, người viết đơn cam kết rằng thông tin trình bày là đúng sự thật, sau đó ký và ghi rõ họ tên.
mau-don-de-nghi
Hướng dẫn cách viết Đơn đề nghị

>>>Xem thêm: Mẫu bản tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Một số mẫu Đơn đề nghị được dùng phổ biến

Mẫu Đơn đề nghị chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)……………….

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:

 1. ….………………………………………………….
 2. ….………………………………………………….
 3. ….…………..(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)……………..

* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …

– …

– Lưu …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Đơn đề nghị xác nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi(1):…………………………………………………………

 1. Họ, chữ đệm và tên(2): ……………………………….……………………………..
 2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(2): …………………………………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh: ………/……… /…….. ; 4. Giới tính (Nam/nữ): …………
 4. Dân tộc:…………………………….. 6. Quốc tịch:………………………………..
 5. Nơi đăng ký khai sinh: ……………………………………
 6. Quê quán: ……………………………………………….…
 7. Nơi thường trú: ……………………………………………
 8. Số CCCD đã được cấp (3):………………………………….
 9. Số CMND đã được đã được cấp (4):……………………..

Đề nghị (1):………………………………… xác nhận số Chứng minh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

…….., ngày …….tháng……năm…….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– (1): Ghi tên cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND.

– (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

– (3) và (4): Ghi số thẻ CCCD, số CMND đã được cấp.

– CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân./.

 Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ………

Tôi là: ………………………………Nam/Nữ:……………………………..

Sinh năm: ……../……./…… Dân tộc: ….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu):………………

Cấp ngày:……../……./…… Nơi cấp:………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có):………………Email (nếu có):…………………………

Lý do đề nghị hỗ trợ: ………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

Tôi xin cam kết những thông tin tôi viết là đúng sự thật, nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

       Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền             Người làm đơn

(Ký và đóng dấu xác nhận)                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: ………..

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: …………………………

Sinh năm: ………………………………

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …

Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……………………

Nơi ở: ……………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………..

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:                     Người làm đơn đề nghị

– …………….                                                  (ký và ghi họ tên)

– …………….

Mẫu Đơn đề nghị xem xét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …………. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………..

Mail: ……………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………..

Là:……………………………… trong việc……………………………………………………..

Lý do đề nghị xem xét: ……………………………………………………..

Yêu cầu của người đề nghị: ……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1………………………………………………………………..

2………………………………………………………………..

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

>>>Xem thêm: Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Kế Toán Tâm Minh  cung cấp những mẫu đơn đề nghị thường gặp cho khách hàng. Nếu bạn gặp vướng mắc pháp lý, bạn có thể tham khảo ý kiến từ Công ty thông qua tổng đài tư vấn: 02363.640.000 – 0905.100.401. Công ty sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn về việc soạn thảo hồ sơ, giấy tờ, mẫu đơn riêng biệt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt lịch tư vấn pháp luật trực tiếp tại công ty để trao đổi thông tin và cung cấp tài liệu cụ thể. Công ty sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết dựa trên yêu cầu của bạn và tuân thủ quy định của pháp luật. Chúng tôi rất mong được hợp tác với bạn. Trân trọng cảm ơn!

 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *