Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Việc đầu tư vào bất động sản là một trong những lựa chọn đầu tư phổ biến và hấp dẫn. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Cùng với sự hiểu biết về thị trường và xu hướng phát triển. Và nếu bạn đang muốn thành lập công ty bất động sản nhưng chưa biết làm thế nào. Kế toán Tâm Minh sẽ hướng dẫn bạn các Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản là gì ? – Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bất động sản là gì ?

Kinh doanh bất động sản là hoạt động mua bán, cho thuê hoặc quản lý tài sản bất động sản nhằm tạo ra lợi nhuận. Bất động sản bao gồm đất đai, nhà ở, tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương mại. Khu công nghiệp, khu du lịch và các loại tài sản khác liên quan đến đất đai.

Kinh doanh bất động sản được xem là một lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Vì có tiềm năng sinh lời cao. Đặc biệt là trong những thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, để thành công trong kinh doanh bất động sản. Các nhà đầu tư cần có kiến thức về lĩnh vực này. Đồng thời phải có kỹ năng quản lý tài chính, quản lý dự án và quản lý rủi ro.

Các hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm tìm kiếm và phân tích các cơ hội đầu tư, đàm phán. Và mua bán tài sản bất động sản. Thiết kế và xây dựng tài sản mới, quản lý và duy trì tài sản bất động sản. Và cho thuê hoặc bán tài sản bất động sản. Các nhà đầu tư cũng có thể tham gia vào các hoạt động phát triển dự án bất động sản. Đóng góp vốn cho các dự án đang triển khai hoặc tham gia vào các quỹ đầu tư bất động sản.

Phạm vi kinh doanh bất động sản – Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Phạm vi kinh doanh bất động sản

Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 có thể chia thành hai phạm vi kinh doanh như sau:

– Kinh doanh bất động sản, bao gồm các hoạt động: xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng. Cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm các hoạt động: thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản. Hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. 

Lưu ý 

 • Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản.
 • Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.
 • Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

Các hình thức kinh doanh bất động sản – Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bất động sản

Công ty bất động sản trong nước gồm có 3 hình thức: 

– Công ty bất động sản kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn. Để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Công ty bất động sản kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản.

– Công ty bất động sản kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Căn cứ pháp lý – Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/ND-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 2014;
 • Luật Đầu tư 2020.

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng. Cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Pháp lý kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản – Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Kinh doanh bất động sản
 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập. Nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 3. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. 

Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Thủ tục kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty

– Điều lệ công ty, danh sách thành viên tham gia, cổ đông.

– Bản sao hợp lệ của các giấy tờ cá nhân của các thành viên tham gia, người đại diện pháp luật và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Tiến hành khắc dấu

Tiến hành khắc dấu và thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh. Sau đó, cơ quan này sẽ đăng tải thông tin về con dấu trên hệ thống online và thông báo đến doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố đăng ký doanh nghiệp

Công bố đăng ký doanh nghiệp trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Hoàn tất các thủ tục

Hoàn tất các thủ tục về thuế gồm treo biển hiệu công ty, thông báo phương thức tính thuế, đăng ký chữ ký số, thông báo tài khoản ngân hàng công ty, kê khai thuế và nộp thuế môn bài, in hóa đơn giá trị gia tăng.

Thủ tục công ty cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty kinh doanh bất động sản

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Các thủ tục kinh doanh bất động sản
 1. Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 2. Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 3. Làm biển Công ty;
 4. Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 5. Góp vốn điều lệ đúng thời hạn;
 6. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh trước và trong khi kinh doanh.

Những lưu ý khi thành lập công ty bất động sản 

Khi thành lập một công ty bất động sản, có một số lưu ý quan trọng sau đây cần được lưu ý:

1. Lựa chọn hình thức doanh nghiệp

Các công ty bất động sản có thể được thành lập dưới nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chọn hình thức phù hợp với mục đích và kế hoạch kinh doanh của công ty.

2. Đăng ký kinh doanh và giấy phép xây dựng

Công ty bất động sản cần đăng ký kinh doanh và có giấy phép xây dựng để có thể hoạt động hợp pháp. Và tham gia vào các hoạt động bất động sản.

3. Tìm kiếm đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Các công ty bất động sản cần tìm kiếm và thuê đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Để phát triển và quản lý dự án bất động sản của mình. Đội ngũ nhân viên nên có kiến ​​thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng quản lý dự án và quản lý rủi ro.

4. Xác định và phân tích thị trường

Công ty bất động sản cần phân tích thị trường và xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Điều này bao gồm nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của địa phương cũng như các dự án bất động sản đang được triển khai.

5. Quản lý tài chính

Các công ty bất động sản cần có một kế hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo rằng họ có đủ vốn để đầu tư và quản lý các dự án bất động sản của mình. Công ty cũng cần quản lý tài chính một cách cẩn thận để tránh rủi ro và đảm bảo sinh lợi nhuận cao nhất.

6. Tuân thủ các quy định pháp luật

Các công ty bất động sản cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của mình. Bao gồm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đầu tư và các quy định về xây dựng và quy hoạch đô thị.

thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Một số lưu ý

Trên đây là những thông tin về Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản mà chúng tôi cung cấp đến cho bạn. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giải đáp được những thắc mắc cho bạn về kinh doanh bất động sản. 

 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *