Mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ chuẩn xác nhất 2024

giay-cam-ket-bao-lanh-cua-bo-me

Mẫu Giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ mới nhất theo đúng quy định pháp luật được Kế Toán Tâm Minh cập nhật trong bài viết dưới đây. Cùng tham khảo nhé!

Giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ là gì?

Giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ là văn bản quan trọng nhằm thể hiện sự cam kết của bậc cha mẹ trong việc kiểm soát hành vi của trẻ vị thành niên.

giay-cam-ket-bao-lanh-cua-bo-me
Giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ là gì?

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế Đà Nẵng

Các nội dung bắt buộc của giấy cam kết bảo lãnh là gì?

Nội dung bắt buộc của mẫu giấy cam kết bảo lãnh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự cam kết và trách nhiệm của bên bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh. Dưới đây là những nội dung quan trọng mà một mẫu đơn cam kết bảo lãnh cần phải có:

Theo quy định của Điều 15 Thông tư 07/2015/TT-NHNN, cam kết bảo lãnh cần phải bao gồm các nội dung sau:

 • Các quy định pháp luật áp dụng.
 • Số hiệu, hình thức cam kết bảo lãnh.
 • Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh.
 • Ngày phát hành bảo lãnh, ngày bắt đầu có hiệu lực của bảo lãnh và/hoặc trường hợp bắt đầu có hiệu lực của bảo lãnh.
 • Ngày hết hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực của bảo lãnh.
 • Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh.
 • Nghĩa vụ bảo lãnh.
 • Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
 • Hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
 • Cách thức để kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh.

Ngoài các nội dung trên, cam kết bảo lãnh có thể bổ sung các nội dung khác phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh và quy định pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung cam kết bảo lãnh phải được thực hiện theo thỏa thuận của các bên và tuân thủ quy định pháp luật.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần căn cứ vào các nội dung của thỏa thuận cấp bảo lãnh để thiết kế, in ấn và ban hành mẫu cam kết bảo lãnh phù hợp. Họ cũng cần có quy trình nội bộ để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định pháp luật trong việc thiết kế, in ấn, phát hành và sử dụng mẫu cam kết bảo lãnh.

Đối với các cam kết bảo lãnh phát hành thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần có quy trình giám sát, quản lý để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động này.

giay-cam-ket-bao-lanh-cua-bo-me
Các nội dung bắt buộc của giấy cam kết bảo lãnh là gì?

>>>Xem thêm: thành lập công ty tại Đà Nẵng

Mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ phổ biến 

TẢI VỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty …………….

– Bộ phận Nhân sự – Công ty …………..

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại ………………………

Số CMND/CCCD:…………Ngày cấp …….. Nơi cấp ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………… …………….………

Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc ………………………….. tại Công ty …………….

Ông/ bà: …………. Số điện thoại liên hệ ………………….…

Số CMND/CCCD:……… …Ngày cấp ………….. Nơi cấp …………

Hộ khẩu thường trú:……………….………………………….

Có quan hệ với tôi là:……………………………………

Trong suốt quá trình Ông/bà:……….. làm việc tại Công ty……….., nếu Ông/bà: ……..………….. có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, ông/bà ………….. không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ……….….. đã gây ra.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

………., ngày ….. tháng……. năm……….

Người được bảo lãnh(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có).

Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

>>>Xem thêm: mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ chi tiết nhất

Để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này, khi soạn thảo mẫu giấy cam kết bảo lãnh, bậc cha mẹ cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật cụ thể quy định về mẫu giấy cam kết bảo lãnh. Tuy nhiên, mẫu giấy này cần bao gồm các thông tin sau:

 • Quốc hiệu và tiêu đề: Phần này là không thể thiếu, sau đó là ngày, tháng, năm.
 • Tiếp theo là tên: “GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NH N SỰ”.
 • Thông tin của người bảo lãnh bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; quan hệ với người được bảo lãnh; số điện thoại liên hệ.
 • Thông tin của người được bảo lãnh: họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc hộ chiếu.
 • Cam kết bảo lãnh: Ví dụ, trong quá trình làm việc tại công ty, nếu người được bảo lãnh gây tổn thất tài sản, người bảo lãnh phải bồi thường theo quy định.
 • Trong trường hợp người được bảo lãnh không có khả năng bồi thường, người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty.
 • Cam kết về sự trung thực trong thông tin đã khai.

Xác nhận của ủy ban nhân dân xã và chữ ký của người bảo lãnh.

Khi điền thông tin về người bảo lãnh, cần đảm bảo sự chính xác và rõ ràng. Điều kiện bảo lãnh cũng cần phải ghi rõ, không mập mờ hoặc sai lệch.

 • Về người được bảo lãnh, cần điền đầy đủ và chính xác thông tin. Mục đích của việc bảo lãnh cũng cần được ghi rõ để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét.
 • Đối với lý do viết đơn bảo lãnh: người bảo lãnh cần trình bày rõ lý do và cam kết chịu trách nhiệm về người được bảo lãnh.
giay-cam-ket-bao-lanh-cua-bo-me
Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ chi tiết nhất

Lưu ý: Theo Điều 24 khoản 2 của Nghị định 120/2021/NĐ-CP, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên cần lập bản cam kết về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Bản cam kết này cần bao gồm:

 • Đảm bảo đủ điều kiện quy định, bao gồm điều kiện về môi trường sống và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và quản lý người chưa thành niên.
 • Phối hợp chặt chẽ với tổ chức hoặc cá nhân được phân công để giám sát và giáo dục người chưa thành niên.
 • Báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý của người chưa thành niên khi có yêu cầu.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và quản lý để người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

>>>Xem thêm: mẫu đơn xin chuyển công tác trong công an

Thẩm quyền và thời hạn hiệu lực của giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ

Thỏa thuận và cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc ủy quyền ký cam kết bảo lãnh phải được lập bằng văn bản và tuân thủ quy định của pháp luật, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được tính từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc theo thỏa thuận của các bên liên quan, cho đến khi hết hiệu lực của nghĩa vụ bảo lãnh quy định tại Điều 23 của Thông tư 07/2015/TT-NHNN. Trong trường hợp ngày hết hiệu lực của cam kết bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, thì ngày hết hiệu lực sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Việc gia hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh phải được thực hiện dựa trên thỏa thuận của các bên và tuân thủ quy định pháp luật tại Điều 19 Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

giay-cam-ket-bao-lanh-cua-bo-me
Thẩm quyền và thời hạn hiệu lực của giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ

>>>Xem thêm: mẫu đơn xin chuyển hộ khẩu cho con

Lời kết

Trên đây là mẫu giấy cam kết bảo lãnh của ba mẹ khá đầy đủ. Để được hỗ trợ chi tiết với bất cứ thắc mắc nào về pháp luật, hãy liên hệ 02363.640.000 – 0905.100.401 để kết nối với Kế Toán Tâm Minh.

 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *