Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024

Trong quá trình hoạt động của Đảng, việc cập nhật và bổ sung hồ sơ Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Để hướng dẫn và hỗ trợ Đảng viên trong việc này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã công bố mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất năm 2024. Trong bài viết Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi, Kế Toán Tâm Minh sẽ giới thiệu mẫu phiếu này cùng với hướng dẫn cách ghi thông tin trên phiếu.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là gì 

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là một tài liệu quan trọng dành cho các Đảng viên chính thức trong tổ chức Đảng. Chúng được sử dụng để cập nhật thông tin cá nhân và gia đình của Đảng viên khi có các thay đổi trong suốt quá trình họ hoạt động trong Đảng.

Qua việc kê khai trên phiếu bổ sung, Đảng viên có cơ hội thông báo về bản thân, các sự kiện quan trọng, hay những thay đổi về địa chỉ, nghề nghiệp, gia đình, giáo dục, và các vấn đề khác. Thủ tục này giúp cơ quan tổ chức Đảng duy trì hồ sơ đầy đủ và chính xác, từ đó hỗ trợ quản lý hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng đối với các thách thức và cơ hội trong quá trình phát triển của Đảng viên.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là gì

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên không chỉ là công cụ quản lý thông tin mà còn là biểu hiện của sự trách nhiệm và cam kết của Đảng viên đối với tổ chức Đảng, thể hiện trong việc cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ. Những thông tin này sau đó được xác nhận bởi người đại diện cấp Đảng cơ sở nơi Đảng viên đó đã đăng ký sinh.

Xem thêm: Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Trường hợp Đảng viên phải làm phiếu bổ sung

Trong quá trình hoạt động Đảng, Đảng viên cần làm Phiếu bổ sung hồ sơ trong các trường hợp sau:

Định kỳ hàng năm: Đảng viên phải làm Phiếu bổ sung hồ sơ hàng năm để cập nhật những thay đổi về trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính…), đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, và hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con…). Những thông tin này sẽ được bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy sẽ được đặt vào chỗ đã bổ sung.

Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức từ một tổ chức Đảng sang tổ chức Đảng khác, họ cũng phải làm Phiếu bổ sung hồ sơ. Phiếu này sẽ ghi nhận các thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, và hoàn cảnh gia đình và được đóng dấu của cấp ủy.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
Trường hợp Đảng viên phải làm phiếu bổ sung

Qua đó, việc làm Phiếu bổ sung hồ sơ giúp cập nhật và bổ sung thông tin quan trọng của Đảng viên. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ Đảng viên luôn được cập nhật chính xác và đầy đủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo chế độ mật của Đảng.

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp mới nhất

Hồ sơ bổ sung đảng viên gồm những gì?

Khi được kết nạp vào Đảng

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đơn xin vào Đảng.

Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo.

Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

Lý lịch đảng viên.

Phiếu đảng viên.

Khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêm các tài liệu sau

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm.

Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có).

Các quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bản chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…

Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng.

Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 3 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

Lưu ý: Ngoài những tài liệu trên, những tài liệu khác kèm theo trong hồ sơ đảng viên đều là tài liệu tham khảo.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
Hồ sơ bổ sung đảng viên gồm những gì?

Xem thêm: Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Hướng dẫn việc điền mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024

Điền các mục trong phần tiêu đề theo nội dung

Ghi rõ tên đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng. Nếu là chi bộ cơ sở, ghi tên chi bộ cơ sở vào dòng “Đảng bộ, chi bộ cơ sở”, không ghi vào dòng “chi bộ”.

Số lý lịch đảng viên: Ghi số lý lịch đảng viên theo hướng dẫn ở mục 1, phần II.

Số thẻ đảng viên: Ghi số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số theo thứ tự từ trái sang phải.

Ảnh của đảng viên: Chụp ảnh màu chân dung, kích thước 3 x 4 cm. Đảng viên trong lực lượng vũ trang chụp ảnh mặc quân phục thu đông, đội mũ kê-pi.

Tiếp theo, điền thông tin vào các mục trong phần nội dung: Chỉ ghi những mục có thay đổi so với năm trước, các mục không thay đổi ghi “K”. Các mục đã có chỉ dẫn thì ghi theo chỉ dẫn trong phiếu, các mục còn lại ghi theo hướng dẫn khai phiếu đảng viên.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
Hướng dẫn việc điền mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024

Quy trình sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên:

Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển lên đảng ủy cơ sở.

Đảng ủy cơ sở ghi thay đổi vào lý lịch và danh sách đảng viên, sau đó chuyển lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng hồ sơ đảng viên. Nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên, chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

Xem thêm: Mẫu bản tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

TỈNH (tương đương)…………..

HUYỆN (tương đương)……….

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ …

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN: ………..

CHI BỘ: ……………………….

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm …………)

SỐ LL: ………………………..

SỐ TĐV: ……………………..

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa): …………

Sinh ngày … tháng … năm ………………………….

Mới thay đổi nơi ở: ………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: …

Chức vụ mới được giao:

– Đảng: ………………………………………………

– Chính quyền: ………………………………………

– Đoàn thể: ……………………………………………

– Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ………………..

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy): …… – Chuyên môn nghiệp vụ: ……

– Học vị (TS, thạc sĩ): …… – Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư): ………

– Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ……………

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… Trình độ A,B,C,D): ……………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật): ……

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

– Cha đẻ: …………………………………….

– Mẹ đẻ: …………………………………

– Cha (vợ hoặc chồng): …………………

– Mẹ (vợ hoặc chồng): ………………….

– Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới): 

– Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu… ?): …………

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ………… đồng, bình quân người/hộ …………. đồng

– Nhà ở: ……………………………………

– Đất ở: ………………………………………

– Hoạt động kinh tế: ………………………

– Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới: …………

giá trị …………………….. đồng ……………

– Được miễn công tác và SHĐ ngày: ………

– Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:…….

……, ngày … tháng … năm ……

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quy trình sử dụng và quản lý mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024

Quy trình sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên bao gồm các bước cụ thể để đảm bảo việc cập nhật thông tin Đảng viên một cách chính xác và hiệu quả.

  • Chi ủy và Chi bộ

Hướng dẫn Đảng viên: Thực hiện công tác hướng dẫn để Đảng viên có thể điền và kê khai thông tin chính xác và đầy đủ trên phiếu bổ sung hồ sơ.

Thu nhận và kiểm tra: Tiếp nhận phiếu từ Đảng viên, kiểm tra và xác nhận thông tin, đồng thời ghi nhận các thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ.

Chuyển giao thông tin: Chuyển phiếu bổ sung hồ sơ lên Đảng ủy cơ sở. Trong trường hợp là chi bộ cơ sở, chi ủy xác nhận thông tin vào mục của cấp ủy cơ sở.

Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
Quy trình sử dụng và quản lý mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024
  • Cấp ủy cơ sở

Bổ sung thông tin: Ghi bổ sung thông tin từ phiếu vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ cơ sở.

Chuyển giao thông tin: Chuyển phiếu bổ sung hồ sơ lên cấp ủy cấp trên trực tiếp để tiếp tục quy trình.

  • Cấp ủy cấp trên trực tiếp

Kiểm tra và thu nhận: Kiểm tra và thu nhận phiếu từ cấp ủy cơ sở, đồng thời bổ sung thông tin vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên.

  • Lưu giữ và chuyển giao

Lưu giữ phiếu: Bảo quản phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên kèm theo hồ sơ đảng viên tại cấp ủy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.

Chuyển giao: Trong trường hợp cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên, chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở để thuận lợi trong công tác quản lý và cập nhật thông tin.

Quy trình này đảm bảo tính chặt chẽ và minh bạch trong việc quản lý phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên, giúp cập nhật nhanh chóng thông tin mới và duy trì sự chính xác trong hồ sơ đảng.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 

Lời kết

Việc ghi phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là một trong những quy trình quan trọng trong công tác tổ chức và quản lý Đảng. Việc cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Đảng viên mà còn góp phần xây dựng một Đảng càng ngày càng vững mạnh. Qua việc thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn ghi thông tin trên mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2024, chúng ta sẽ đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ Đảng viên, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và công tác tổ chức của Đảng.

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *