Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3 chi tiết nhất

Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Với sứ mệnh truyền đạt kiến thức, xây dựng nền tảng vững chắc và tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, giáo viên tiểu học hạng 3 đóng vai trò là nhà hướng dẫn, người thầy đồng hành trên con đường trưởng thành của các em. Trong bài viết Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3 chi tiết nhất, Kế Toán Tâm Minh sẽ tìm hiểu một mẫu bản mô tả vị trí việc làm của giáo viên tiểu học hạng 3, giúp hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu của người đảm nhận vị trí này.

Giới thiệu về mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Bản mô tả vị trí công việc của giáo viên là một tài liệu chi tiết và chặt chẽ, tập trung vào việc cung cấp cái nhìn toàn diện về các khía cạnh quan trọng của nghề giảng dạy. Nó không chỉ đơn thuần là mô tả các nhiệm vụ hàng ngày và trách nhiệm chính, mà còn tập trung vào những yếu tố như môi trường làm việc, cơ hội phát triển chuyên môn, và quyền lợi được đảm bảo cho giáo viên.

Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3
Giới thiệu về mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Bản mô tả này không chỉ giới thiệu các thông tin cơ bản như môn học được giao và cấp độ giảng dạy, mà còn chú trọng đến các điều kiện xã hội, chế độ phúc lợi, và các nhiệm vụ chính như chuẩn bị giáo án, đánh giá học sinh, và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, nó tôn trọng tầm quan trọng của việc quản lý lớp học một cách hiệu quả và xây dựng một môi trường học tập tích cực và an toàn cho học sinh. Với thông tin chi tiết và đầy đủ, bản mô tả công việc của giáo viên trở thành một nguồn thông tin quan trọng cho những người quan tâm đến nghề nghiệp giáo viên.

Xem thêm: dịch vụ làm giấy an toàn thực phẩm

Phạm vi quyền hạn của vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Phạm vi quyền hạn của giáo viên tiểu học hạng III trong bản mô tả vị trí việc làm được xác định rõ trong Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT. Theo đó, các quyền hạn của giáo viên tiểu học hạng III bao gồm:

 • Quản lý học sinh: Giáo viên tiểu học hạng III có trách nhiệm quản lý học sinh trong trường tiểu học, bao gồm tạo môi trường học tập tích cực, giám sát hành vi học sinh và đảm bảo an toàn trong lớp học.
 • Quản lý sổ sách: Giáo viên phải quản lý sổ sách đúng quy định đối với các học sinh mà mình giảng dạy, theo quy định của nhà trường và hệ thống giáo dục.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Giáo viên được ủy quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm lựa chọn nội dung giáo dục, áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của trường.
 • Hỗ trợ từ tổ chuyên môn và nhà trường: Giáo viên nhận được hỗ trợ từ tổ chuyên môn và nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm hỗ trợ trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, đánh giá học sinh và xây dựng môi trường học tập tích cực.
 • Đánh giá học sinh: Giáo viên tiểu học hạng III có quyền thực hiện quá trình đánh giá học sinh theo các phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh và mục tiêu giáo dục, bao gồm xác định tiến độ học tập, đưa ra phản hồi và hỗ trợ khi cần thiết.
Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3
Phạm vi quyền hạn của vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Với vai trò quan trọng trong quản lý học sinh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhận sự hỗ trợ từ tổ chuyên môn và nhà trường, giáo viên tiểu học hạng III đóng góp vào việc đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển học sinh.

Xem thêm: dịch vụ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấu trúc mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

 • Mục tiêu vị trí việc làm:

Phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực trong học sinh.

Thực hiện các chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Các công việc và tiêu chí đánh giá:

Chuẩn bị bài giảng, giảng dạy và đánh giá học sinh.

Phát triển và cập nhật chương trình giáo dục.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và phát triển chuyên môn.

Tiêu chí đánh giá bao gồm hiệu quả giảng dạy, sự tiến bộ của học sinh và đóng góp cho cộng đồng trường học.

 • Các mối quan hệ trong công việc:

Hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng để hỗ trợ học sinh.

Làm việc với ban giám hiệu và các bộ phận khác trong trường.

 • Phạm vi quyền hạn:

Quyền hạn trong việc thiết kế và thực hiện chương trình giảng dạy.

Quyết định phương pháp đánh giá và cung cấp phản hồi cho học sinh.

Các yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, năng lực và phẩm chất:

Trình độ chuyên môn cần thiết và các chứng chỉ giáo dục.

Kinh nghiệm giảng dạy và phát triển chương trình học.

Năng lực sư phạm, quản lý lớp học và giao tiếp hiệu quả.

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

Lưu ý rằng cấu trúc này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT.

Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3
Cấu trúc mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn theo quy định mới nhất năm 2025 của Tòa án

Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3 chi tiết 2024

Dưới đây là bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III đã được viết chi tiết, đầy đủ theo đúng nội dung yêu cầu theo mẫu của Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc tải file word để tham khảo chi tiết.

UBND HUYỆN……………..

TRƯỜNG TH……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Giáo viên Tiểu học hạng III

Mã vị trí việc làm: V.07.03.29

Ngày bắt đầu thực hiện: ………..

Địa điểm làm việc:

Trường Tiểu học………..

Quy trình công việc liên quan:

– Các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về lĩnh vực giáo dục;

– Các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc; các quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc thuộc lĩnh vực giáo dục.

 1. Mục tiêu vị trí việc làm

– Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp nhằm giảng dạy đúng theo chương trình của Bộ giáo dục và của nhà trường; Xây dựng kế hoạch bài dạy, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định.

– Quan sát, đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh; Thường xuyên chủ động quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

– Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

 1. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc

2.1

– Giảng dạy theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường và Thực hiện nhiệm vụ phân công.

– Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình của bộ giáo dục; xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy Âm nhạc từ lớp 1-5. Chịu trách nhiệm về chất lượng, các phong trào có liên quan đến môn Âm nhạc.

– Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

– Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

– Quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; Kế hoạch giáo dục cá nhân; Kế hoạch dạy học;

– Kế hoạch dạy học.

– Kế hoạch bài dạy.

2.2

– Quan sát, đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh.

– Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

– Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

– Kế hoạch bồ dưỡng học sinh năng khiếu.

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao đất

Yêu cầu về vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

 • Trình độ đào tạo

Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí giáo vụ).

Bồi dưỡng, chứng chỉ

Hoàn thành các khóa học bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

Được yêu cầu tham gia và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ theo quy định.

 • Kinh nghiệm (thành tích công tác)

Không yêu cầu kinh nghiệm trước đây.

 • Phẩm chất cá nhân

Chấp hành đầy đủ các chính sách và quy định của Đảng, Nhà nước, cũng như ngành giáo dục.

Thể hiện sự trung thực, khách quan, và có ý thức rèn luyện đạo đức, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm. Giữ gìn và thể hiện phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ viên chức; hỗ trợ đồng nghiệp và học sinh, tạo tinh thần đoàn kết.

Thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn theo quy chế và quy định của pháp luật.

Mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3
Yêu cầu về vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 

Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau khám phá một mẫu bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3, đưa ra cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu của người giảng dạy tại giai đoạn quan trọng này. Với tầm quan trọng của vai trò giáo viên tiểu học hạng 3 trong việc xây dựng nền tảng học tập cho học sinh, sự đầu tư và nỗ lực của các giáo viên là vô cùng quan trọng. 

Hy vọng rằng mẫu bản mô tả vị trí việc làm này đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về công việc và trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng 3, đồng thời khơi dậy niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm trong công việc giảng dạy. Cùng nhau, chúng ta hướng đến một tương lai tươi sáng cho giáo dục và sự phát triển của các em học sinh.

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *