Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải nộp cho Nhà nước dựa trên mức thu nhập của mình. Tại Việt Nam, hệ thống thuế thu nhập cá nhân được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân với các cấp độ thuế khác nhau tùy thuộc vào mức thu nhập của người nộp thuế. Kế toán Tâm Minh sẽ Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong bài viết dưới đây. 

Thuế thu nhập cá nhân là gì? – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương. Hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp. Do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng. Góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu trên thu nhập của mỗi cá nhân.

Có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đó là Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế. 

  1. Với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)
  2. Với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Và Công văn 636 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN những đối tượng sau phải quyết toán thuế TNCN: tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công: thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền mà không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Đối với việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN: người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế.

Trường hợp này áp dụng cho cả đối tượng có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng ở nơi khác. Và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có yêu cầu quyết toán với phần thu nhập này.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế gồm các đối tượng: có số thuế phải nộp thuế/nộp thừa đề nghị hoàn/bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Trừ trường hợp: số thuế phải nộp thuế sau khi quyết toán của từng năm dưới 50.000 đồng trở xuống; thuế phải nộp nhỏ hơn thuế đã tạm nộp và không yêu cầu hoàn thuế, bù trừ vào kỳ tiếp theo…

Có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày (tính trong năm dương lịch đầu tiên) và từ 183 ngày trở lên tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Người nước ngoài hết hợp đồng làm việc tại Việt Nam quyết toán thuế trước khi xuất cảnh…

Đối tượng không phải nộp quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng không phải nộp quyết toán thuế TNCN

Điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Và Công văn 636/TCT-DNNCN đã quy định một số trường hợp sẽ không phải quyết toán thuế TNCN.

Thứ nhất – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. Nghĩa là, trong kỳ tính thuế TNCN không trả lương, tiền công cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Riêng trường hợp có trả tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải khai quyết toán thuế theo quy định.

Thứ hai – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế. Nếu cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống sẽ không phải quyết toán thuế.

Khi đó, cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm 5/12/2020 thì không xử lý hồi tố.

Thứ ba – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Thứ tư – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị. Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Thứ năm – Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện). Bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động. Hặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua. Hoặc đóng góp cho người lao động, thì người lao động không phải quyết toán đối với phần thu nhập này.

Trường hợp người nộp thuế chậm quyết toán thuế TNCN. Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Tùy theo thời gian chậm quyết toán mà có thể bị phạt cảnh cáo. Hoặc phạt tiền với mức phạt thấp nhất là 2 triệu đồng. Và mức cao nhất là 25 triệu đồng.

Ngoài nộp phạt, nếu chậm nộp thì còn phải nộp khoản tiền chậm nộp. Cụ thể: tiền chậm nộp tiền phạt tính theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt nộp chậm.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Hướng dân quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nguồn https://canhan.gdt.gov.vn/.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản đăng nhập. Thì cần phải đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Cá nhân cần đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống nộp thuế TNCN

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp thuế cá nhân

Trường hợp bạn đã có tài khoản đăng nhập. Bạn chọn mục “Đăng nhập” và điền các trường thông tin phù hợp gồm “Mã số thuế và “Mã kiểm tra”. Sau đó bạn nhấn chọn “tiếp tục”

Hệ thống sẽ  tiếp tục chuyển đến trang đăng nhập. Bạn tiếp tục nhập đầy đủ thông tin cá nhân theo các trường thông tin tương ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cấp mã số thuế

– Cơ quan thuế  tỉnh/Thành phố

– Cơ quan quản lý thuế

Sau khi hoàn tất các thông tin. Bạn nhấn chọn vào ô “đăng nhập” để tiếp tục.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” -> Chọn “Kê khai thuế trực tuyến”

Người nộp thuế khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Hệ thống sẽ gửi về bảng chọn thông tin tờ khai. Tại đây bạn cần điền đầy đủ vào các trường thông tin theo yêu cầu.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này vui lòng liên hệ chúng tôi được hỗ trợ tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *