TOP 3 Mẫu giấy bảo lãnh đơn giản được dùng phổ biến hiện nay

mau-giay-bao-lanh

Giấy bảo lãnh là gì? Khi nào cần dùng giấy bảo lãnh và Mẫu giấy bảo lãnh mới nhất hiện nay. Đang là những vấn đề được Kế Toán Tâm Minh đề cập đến trong bài viết dưới đây.

Mẫu giấy bảo lãnh là gì? 

Theo quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015, bảo lãnh là cam kết của người thứ ba (bên bảo lãnh) đối với bên nhận bảo lãnh, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đến thời hạn. 

Mẫu giấy xin bảo lãnh là văn bản được sử dụng để đảm bảo rằng bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên nhận bảo lãnh. Đơn xin bảo lãnh có nội dung và hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích cụ thể. 

mau-giay-bao-lanh
Mẫu giấy bảo lãnh là gì?

>>>Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3

Khi nào cần dùng mẫu giấy bảo lãnh?

Giấy bảo lãnh (hay còn gọi là đơn xin bảo lãnh) được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau khi có nhu cầu đảm bảo và cam kết về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên nhận bảo lãnh. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến khi cần sử dụng giấy bảo lãnh:

  • Mẫu giấy bảo lãnh cho bị can tại ngoại
  • Mẫu giấy bảo lãnh nhân sự
  • Mẫu giấy bảo lãnh cấp thẻ tạm trú
  • Mẫu giấy bảo lãnh về tài chính
  • Mẫu giấy bảo lãnh trong lĩnh vực pháp lý
  • Mẫu giấy bảo lãnh trong hợp đồng lao động
  • …v.v
mau-giay-bao-lanh
Khi nào cần dùng mẫu giấy bảo lãnh?

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế Đà Nẵng

Chi tiết một số mẫu giấy bảo lãnh được dùng phổ biến

Mẫu giấy bảo lãnh bị can được tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐƯỢC TẠI NGOẠI

Kính gửi: Trưởng công an huyện……………………………

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện……..

Người bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh):………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………

Tôi là:………(1) …………..quan hệ với………..(2) ……………

Lý do bị bắt:……………………………………………

Hiện đang thực hiện biện pháp tạm giam, tạm giữ ở:…………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được bảo lãnh cho ông/ bà………………… được thay đổi biện pháp từ tạm giam sang tại ngoại vì lý do:

………………………………………………

………………………………(3)……………

………………………………………………

Tôi cam kết sau khi………………….. được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho…………………… rời khỏi nơi cư trú.

Quản lý chặt chẽ, giám sát hành vi của……………………….

Nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền để…………………. hiểu biết hơn về pháp luật và thành khẩn khai báo.

Đảm bảo sẽ đưa…………………… sẽ có mặt đúng thời gian, địa điểm khi có giấy triệu tập.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…… tháng…… năm…..

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Là người có mối quan hệ với người được bảo lãnh: Anh, chị, bố mẹ, vợ, chồng…

(2) Tên của bị can

(3) Nêu lên một số lý do như về thân nhân, sức khỏe…

Mẫu giấy bảo lãnh nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty …………….

– Bộ phận Nhân sự – Công ty …………..

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại ………………………

Số CMND/CCCD:…………Ngày cấp …….. Nơi cấp ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………… …………….………

Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc ………………………….. tại Công ty …………….

Ông/ bà: …………. Số điện thoại liên hệ ………………….…

Số CMND/CCCD:……… …Ngày cấp ………….. Nơi cấp …………

Hộ khẩu thường trú:……………….………………………….

Có quan hệ với tôi là:……………………………………

Trong suốt quá trình Ông/bà:……….. làm việc tại Công ty……….., nếu Ông/bà: ……..………….. có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, ông/bà ………….. không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ……….….. đã gây ra.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

………., ngày ….. tháng……. năm……….

Người được bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có).

Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Mẫu giấy bảo lãnh nhập hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an………………………

Căn cứ……………………………………………………………..

Căn cứ ……………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………….. Giới tính:………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/CCCD:………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………………………………………….. Nơi cấp:……………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Tôi và chị ……….. được cấp Giấy chứng nhận kết hôn vào ngày …………………. Chị ……………… sau khi kết hôn sẽ chuyển về nhà tôi tại địa chỉ X để sinh sống.

Căn cứ theo quy định tại Điều …………..Luật cư trú thì trường hợp vợ về ở với chồng là một trong các điều kiện để được nhập hộ khẩu khi được người có sổ hộ khẩu đồng ý, tôi xin bảo lãnh cho:

Họ và tên:………………………………………………….. Giới tính:………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/CCCD:………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………………………………………….. Nơi cấp:……………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Tôi đề nghị Công an ………………………..xác nhận việc tôi bảo lãnh cho chị …………………….. nhập hộ khẩu vào nhà tôi tại địa chỉ …………………

Kính mong Công an …………………………… xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Sổ hộ khẩu (bản sao);

– Chứng minh nhân dân(Bản sao);

– Tờ khai nhân khẩu;

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu;

– Giấy chứng nhận kết hôn

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi họ tên)

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Những điều cần lưu ý khi viết mẫu giấy bảo lãnh

Thông tin chính xác

Đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp trong giấy bảo lãnh là chính xác và đầy đủ, bao gồm tên và địa chỉ của bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Cũng cần xác định rõ ràng nhiệm vụ và phạm vi của bảo lãnh.

Ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để tránh hiểu lầm và tranh chấp về ý nghĩa và nghĩa vụ của giấy bảo lãnh. Tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp mà bên nhận bảo lãnh có thể không hiểu.

Xác định rõ nội dung bảo lãnh

Trình bày rõ ràng các nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên bảo lãnh cam kết thực hiện. Xác định rõ thời gian và điều kiện mà bên bảo lãnh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Xác nhận và chữ ký

Đảm bảo rằng giấy bảo lãnh được xác nhận và ký bởi bên bảo lãnh, và có thể yêu cầu chứng thực hoặc công chứng tùy thuộc vào yêu cầu của pháp luật địa phương.

Tuân thủ pháp luật

Đảm bảo rằng mẫu giấy bảo lãnh tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo lãnh và hợp đồng.

Tư vấn pháp lý

Nếu bạn không chắc chắn về việc viết mẫu giấy bảo lãnh hoặc cần sự tư vấn pháp lý, hãy tìm đến một chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả của giấy bảo lãnh.

mau-giay-bao-lanh
Những điều cần lưu ý khi viết mẫu giấy bảo lãnh

>>>Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền giấy mượn tiền (vay nợ) mới nhất năm 2024

Trên đây là mẫu giấy bảo lãnh mới nhất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Kế Toán Tâm Minh qua hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401. Xin chân thành cảm ơn.

5/5 - (2 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *