Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng

Việc thu thuế giá trị gia tăng (VAT) là một phần quan trọng của hệ thống thuế của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với các doanh nghiệp, việc nộp thuế VAT là trách nhiệm pháp lý. Và cũng là cách để đóng góp vào ngân sách quốc gia. Việc tuân thủ các quy định về thuế VAT cũng giúp các doanh nghiệp tránh được các khoản phạt và tránh những vấn đề pháp lý. Vậy Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. 

Thuế giá trị gia tăng là gì? – Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế áp dụng trên các sản phẩm. Và dịch vụ được tiêu thụ trong một quốc gia. VAT được tính dựa trên giá trị gia tăng của từng bước sản xuất hoặc giao dịch. Và do đó được coi là một hình thức thuế tiêu thụ.

VAT là một nguồn thu quan trọng cho nhiều quốc gia trên thế giới. Thông thường, các doanh nghiệp đóng vai trò thu phí thuế VAT từ khách hàng của họ. Và sau đó chuyển số tiền thuế này cho chính phủ. Tuy nhiên, VAT cũng có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Vì khi các doanh nghiệp bị áp lực tài chính từ việc đóng thuế VAT. Chúng có thể tăng giá sản phẩm hoặc dịch vụ để bù đắp cho chi phí này.

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng
Hạn khai thuế GTGT

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng được nộp trong thời hạn như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi). Kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng
Hạn nộp thuế GTGT

Theo khoản 2 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp thuế quy định như sau: “Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế. Hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế. Hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.”

Căn cứ theo quy định trên. Thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

  • Đối với hồ sơ khai thuế theo tháng: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
  • Đối với hồ sơ khai thuế theo quý, tạm tính theo quý: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế
  • Đối với hồ sơ khai thuế theo năm: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm dương lịch.
  • Đối với hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày thứ 10. Kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
  • Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm: thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày thứ 90. Kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Mức tính tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT

Theo Điều 59 Luật quản lý thuế 2019. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp so với thời hạn quy định. Thời hạn gia hạn nộp thuế. Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế. Thời hạn trong quyết định ấn định thuế. Hặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế theo mức như sau:

  • Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. 
  • Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp so với thời hạn quy định đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.
  • Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định. Và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp người nộp thuế có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.
  • Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế, tiền phạt còn nợ và số ngày chậm nộp.

Trên đây Kế toán Tâm Minh đã cung cấp đến bạn các thông tin cơ bản về thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Bạn cần tìm hiểu kỹ để tránh các rủi ro không đáng có về sau. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *