Cổ phiếu là gì? Những điều cần biết khi đầu tư cổ phiếu

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu như thế nào để tránh các rủi ro? Bạn đang thắc mắc các vấn đề liên quan đến cổ phiếu. Trong bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ cung cấp đến bạn các thông tin cần thiết khi tham gia vào thị trường chứng khoán. 

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì
Cổ phiếu là gì ?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành.

Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền…

Trong đó, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành.

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu là gì
Phân loại cổ phiếu

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

 • Người nắm giữ cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) có quyền dự họp đại hội cổ đông. Cũng như có quyền biểu quyết những vấn đề lớn của công ty.
 • Còn với cổ phiếu ưu đãi, tùy vào loại hình ưu đãi mà người nắm giữ sẽ hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông.
 • Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:
 1. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: được trả cổ tức cao hơn người nắm cổ phiếu phổ thông. Nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông. Hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 2. Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu. Hoặc theo các điều kiện được thỏa thuận trước.
 3. Những người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 4. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. 

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.

Nội dung của cổ phiếu

Cổ phiếu là gì
Nội dung cổ phiếu

Tại khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên. Mã số doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 2. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 3. Mệnh giá mỗi cổ phần. Và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 4. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch. Và số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 5. Tên, mã số doanh nghiệp. Hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức. Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 6. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 7. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty. Và ngày phát hành cổ phiếu;
 8. Nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Lưu ý

– Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

– Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác. Thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

 • Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng. Hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 • Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Vì sao nên đầu tư cổ phiếu 

Tạo ra lợi nhuận cao và bền vững – Cổ phiếu là gì ?

Đầu tư cổ phiếu là một cách để tạo ra lợi nhuận cao và bền vững trong dài hạn. Khi đầu tư vào cổ phiếu, bạn thực chất đang sở hữu một phần của doanh nghiệp đó. So với việc gửi tiền tiết kiệm với mức lợi nhuận cố định khoảng 6-7% mỗi nă. Tốc độ tăng trưởng trung bình của các công ty trên thị trường chứng khoán là 20% mỗi năm. Việc của bạn là chọn ra những công ty có tiềm năng tăng trưởng cao để mua cổ phiếu của các công ty đó. Khi công ty làm ăn có lãi, bạn sẽ nhận được cổ tức. Và khi giá cổ phiếu tăng, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và giá bán cổ phiếu.

Chứng khoán là một tài sản thanh khoản cao nhất sau tiền mặt – Cổ phiếu là gì ?

Thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Trong thị trường chứng khoán, nhu cầu mua và bán cổ phiếu của bạn sẽ được đáp ứng trong thời gian ngắn bởi những người tham gia thị trường. Khiến cho việc bán cổ phiếu của bạn và chuyển thành tiền mặt trở nên nhanh chóng.

Cổ phiếu là gì
Vì sao nên đầu tư cổ phiếu

Đầu tư cổ phiếu cũng là một kênh đầu tư linh hoạt – Cổ phiếu là gì ?

Bạn không cần phải tích lũy một số lượng tiền lớn để bắt đầu đầu tư cổ phiếu. So với đầu tư vào bất động sản, bạn không cần phải chi tiêu một số tiền lớn để mua một căn nhà. Mà chỉ cần vài triệu đồng là đã có thể mua bán cổ phiếu trên thị trường. Bạn cũng không cần phải chờ đợi nhiều tháng hay nhiều năm để tiền của bạn sinh lời như khi gửi tiết kiệm. Thời gian tối thiểu để nắm giữ một cổ phiếu là 2 ngày. Và bạn có thể bán cổ phiếu bất cứ lúc nào khi giá tăng đáng kể.

Tuy nhiên, đầu tư cổ phiếu cũng có rủi ro. Bạn cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để chọn lựa các công ty có tiềm năng tăng trưởng và đánh giá rủi ro đầu tư. Nếu bạn không có kiến thức và kinh nghiệm, nên tìm hiểu thêm hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư. Để đảm bảo rằng việc đầu tư của bạn là an toàn và hiệu quả.

Những lưu ý khi tham gia cổ phiếu 

Cổ phiếu là gì
Một số lưu ý

Mệnh giá cổ phiếu – Cổ phiếu là gì ?

Tại Điều 13 Luật Chứng khoán 2019 quy định mệnh giá cổ phiếu như sau:

– Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

– Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng.

– Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá. Tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.

Mua bán cổ phiếu ở đâu? – Cổ phiếu là gì ?

Việc mua bán cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

Điều kiện bắt buộc để mua bán cổ phiếu thông qua sàn chứng khoán là phải có tài khoản tại một công ty chứng khoán (Khoản 1 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC). Bởi vậy, nhà đầu phải liên hệ với một trong những công ty chứng khoán được thành lập hợp pháp để mở tài khoản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản (ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều 6, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư 120/2020/TT-BTC).

Hiện nay, đa số các công ty chứng khoán mở tài khoản miễn phí. Các công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng mà không thu bất kỳ chi phí nào. Và không có quy định gì về việc phải nộp bao nhiêu tiền vào tài khoản chứng khoán. Tuy nhiên, người giao dịch phải đáp ứng điều kiện là đủ 18 tuổi trở lên theo đúng quy định về năng lực trách nhiệm dân sự và đủ đáp ứng tham gia giao dịch.

Sau khi có tài khoản thì có thể tham gia giao dịch mua bán cổ phần đã niêm yết thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Các Công ty chứng khoán sẽ hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư thao tác mua – bán cổ phần đã niêm yết thông qua việc khớp lệnh trên website hoặc phần mềm.

Thuế, phí phải đóng khi mua bán cổ phiếu – Cổ phiếu là gì ?

Khi giao dịch chứng khoán cũng như giao dịch các loại hàng hoá khác, nếu có phát sinh thu nhập từ việc mua bán chứng khoán. Thì cá nhân phải chịu các loại thuế, phí như sau:

– Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. (Theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP). Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo mức 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.

– Phí giao dịch chứng khoán: Theo Phụ lục tại Thông tư 102/2021/TT-BTC cũng nêu rõ, mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu tối đa không quá 0,45% giá trị của một lần giao dịch. Cụ thể, phí giao dịch này sẽ được các sàn giao dịch chứng khoán quy định.

Nên mua bán cổ phiếu hay trái phiếu? – Cổ phiếu là gì ?

Cổ phiếu và trái phiếu đều được mua bán trên thị trường chứng khoán và đều có rủi ro về giá do quy định cung cầu quyết định.

Cổ phiếu thường là công cụ đầu tư ngắn hạn, trái phiếu thì được nắm giữ trong thời gian lâu hơn.

Lợi nhuận do cổ phiếu mang lại sẽ lớn hơn nhưng đi kèm với đó là mức độ rủi ro. Trái phiếu có mức độ rủi ro thấp hơn vì lãi suất cố định và họ thường có lợi nhuận thấp hơn.

Do đó, việc nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu phụ thuộc vào khả năng tài chính, thời gian cần thu hồi vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Bài viết trên Kế toán Tâm Minh đã cung cấp đến cho bạn các thông tin về cổ phiếu. Bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư để tránh những rủi ro không mong muốn xảy ra. 

5/5 - (3 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *