Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Nhà đầu tư không chỉ có quyền đầu tư và kinh doanh, mà còn có nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoạt động đầu tư và kinh doanh được thực hiện đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Cùng Kế toán Tâm Minh tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong bài viết dưới đây. 

Nhà đầu tư là gì?

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Nhà đầu tư là gì?

Các cá nhân hoặc tổ chức tiến hành các hoạt động đầu tư theo đúng những quy định của pháp luật thì được coi là các nhà đầu tư, gồm có:

– Các loại hình doanh nghiệp khác nhau được Luật doanh nghiệp hiện hành quy định.

– Các hợp tác xã và liên hợp tác xã

– Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thời gian thành lập trước khi pháp luật đầu tư có hiệu lực thi hành.

– Những cá nhân và hộ kinh doanh trong nước. Tổ chức và cá nhân nước ngoài, tiến hành định cư ở nước ngoài và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

– Những tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Quyền lợi của nhà đầu tư

Các nhà đầu tư có các quyền hạn sau đây:

Được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực đầu tư để phục vụ cho việc đầu tư của doanh nghiệp mình:

Bình đẳng trước pháp luật là như nhau trong việc sử dụng các nguồn vốn tín dụng hoặc các quỹ hỗ trợ vốn. Sử dụng tài nguyên đất đai, những tài nguyên có giá trị khác trong phạm vi pháp luật đã quy định.

Được thuê, mượn các thiết bị và các máy móc trong nước hoặc ở nước ngoài phục vụ việc thực hiện cho các dự án đầu tư đảm bảo đúng quy  trình và việc nâng cao chất lượng của dự án.

Đối với nguồn nhân lực trong hoạt động quản lý hoặc các công việc liên quan đến kỹ thuật… Nhà đầu tư được thuê các nhân công trong nước hoặc các nhân công nước ngoài trừ trường hợp các điều ước và các văn bản pháp lý khác mà Việt Nam là thành viên.

Được tiến hành các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư:

Có thể nhập khẩu theo hình thức trực tiếp hoặc tiến hành thông qua hình thức ủy thác trong việc nhập khẩu các máy móc và những thiết bị vật tư có liên quan phục vụ mục đích của hoạt động đầu tư. Tiến hành việc xuất khẩu hàng hóa một cách trực tiếp hoặc có thể tiến hành thông qua việc ủy thác nhập khẩu.

Tiến hành các hoạt động truyền thông như quảng cáo hoặc tiếp thị các sản phẩm và những dịch vụ của doanh nghiệp mình. Tham gia hoạt động ký kết hợp đồng với các cơ quan chuyên môn cung ứng các dịch vụ liên quan đến quảng bá sản phẩm, quảng cáo.

Tiến hành hoạt động gia công hoặc gia công lại sản phẩm. Đặt các gói dịch vụ về gia công lại ở trong nước hoặc nước ngoài tùy theo ý chí của nhà đầu tư và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại.

Nhà đầu tư được quyền mua ngoại tệ

Nhà đầu tư tiến hành việc mua ngoại tệ trong các tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh trong việc đáp ứng những giao dịch vãng lai và các giao dịch khác của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Quyền được chuyển nhượng và điều chỉnh vốn của dự án đầu tư.

Về việc chuyển nhượng hoặc điều chỉnh vốn của dự án đầu tư nhà đầu tư có toàn quyền quyết định trong vấn đề này. Trong những trường hợp việc chuyển nhượng phát sinh các lợi nhuận kinh tế thì cần tiến hành thu nộp thuế theo quy định pháp luật.Tuy nhiên trong những trường hợp nhất định thì việc chuyển nhượng và điều chỉnh vốn này mới được tiến hành.

Quyền được thế chấp và sử dụng các tài sản liên quan đến tài nguyên đất: Có thể tiến hành việc thế chấp đất cùng với các tài sản gắn với tài nguyên đất để tiến hành việc vay vốn theo quy định của pháp luật.

Những quyền khác của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật 

Được hưởng những chính sách và ưu đãi theo quy định tại Luật Đầu tư hiện hành.

Sử dụng và tiếp cận các nguồn ưu đãi các dịch vụ công theo quy định trên nguyên tắc bình đẳng

Được thông báo về các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực đầu tư và các dữ liệu của nền kinh tế và từng khu vực kinh tế xã hội,  được góp ý về những chính sách của pháp luật hiện hành và các chính sách khác của hoạt động đầu tư.

Có quyền khiếu nại và tố cáo những hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đầu tư.

Nghĩa vụ của nhà đầu tư

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Nghĩa vụ của nhà đầu tư
  1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.
  2. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.
  3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
  4. Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.
  5. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.
  6. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia  tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
  7. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mà Kế toán Tâm Minh muốn cung cấp đến cho bạn. Nếu có thắc mắc cần giải đáp hãy liên trực tiếp chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *