Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Nộp thuế là nghĩa vụ quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Thuế giúp tăng nguồn kinh phí cho Nhà nước, hỗ trợ cho việc duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội. Hãy cùng Kế toán Tâm Minh tìm hiểu về Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm qua bài viết dưới đây. 

Thành lập doanh nghiệp phải nộp các loại thuế gì?

Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm
Các loại thuế cần phải nộp

Theo quy định của pháp Luật hiện hành, các loại thuế phải nộp sau khi thành lập doanh nghiệp phải nộp bao gồm một số loại thuế cơ bản sau:

  • Lệ phí môn bài
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế xuất nhập khẩu
  • Thuế tài nguyên
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm
Cách tính một số loại thuế

Lệ phí môn bài – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hằng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mỗi doanh nghiệp kinh doanh. Khoản phí dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư đăng ký, trong giấy đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc dựa trên doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).

Dựa theo Nghị Định số 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn kê khai, nộp lệ phí môn bài:

Thời hạn thực hiện kê khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp Doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất 30 ngày tính kể kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mức đóng lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp

2 triệu đồng/năm: đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu từ 10 tỷ đồng trở xuống.

3 triệu đồng/năm: đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu trên 10 tỷ đồng.

Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác lệ phí môn bài: 1 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải đóng thuế môn bài, có một số trường hợp được miễn, xem chi tiết tại đây: Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Thuế thu nhập doanh nghiệp – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào khoản thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế, bao gồm các khoản sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các loại thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế theo kỳ) X (Thuế suất).

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = (Doanh thu + Cá khoản thu nhập khác) – (Chi phí sản xuất, kinh doanh + Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển).

Thuế suất: Từ ngày 01/01/2016. Mức thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhìn chung là 20%. (Trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng tại Việt Nam thì mức thuế suất là từ 32% – 50%). Ngoài ra, đối với một số ngành nghề ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề đó thì mức thuế suất có thể là 10% (Các ngành nghề ưu đãi thuế suất được chính phủ quy định của thể tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Thuế thu nhập cá nhân – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Đây là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ gia cảnh.

Thuế suất thuế TNCN được quy định tại Điều 22 và Điều 23 Luật Thuế TNCN 2007 sửa đổi, bổ sung 2012 và 2014

Thuế giá trị gia tăng – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng.

Thuế giá trị gia tăng được tính theo hai phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp

Phương pháp khấu trừ: Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Phương pháp trực tiếp: Thuế GTGT = GTGT của hàng hóa x Thuế suất GTGT của hàng hóa đó. 

Thuế suất thuế GTGT được tính theo các mức: 0%, 5%, 10% tùy thuộc vào mặt hàng kinh doanh sẽ có mức thuế suất tương ứng.

Thuế xuất nhập khẩu – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới.

Công thức tính thuế xuất nhập khẩu

Mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm: Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = số lượng hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu X Trị giá tính thuế trên mỗi đơn vị X Thuế suất thuế xuất nhập khẩu.

Mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối: Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Số lượng hàng hóa thực tế xuất nhập khẩu X Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị.

Thuế tài nguyên – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Thuế tài nguyên có thể được hiểu là một loại thuế gián thu mà cá nhân, tổ chức phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Thuế tài nguyên được tính dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất.

Thuế tiêu thụ đặc biệt – Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm 

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội.

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt*Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Một số lưu ý khi nộp thuế

Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm
Một số lưu ý khi nộp thuế

Trong thời gian hoạt động

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải chú ý đến việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, tránh mắc phải những rắc rối pháp lý. Sau đây là bảng thời hạn kê khai các loại thuế mà doanh nghiệp nên biết:

Loại thuế

Thời hạn

Theo tháng

Theo quý

Theo năm

Thuế môn bài

   

30/1

Thuế giá trị gia tăng

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Ngày 30 tháng đầu quý sau. (Kể từ quý 4/2014 không phải nộp tời khai mà chỉ nộp tiền thuế)

 

Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 

Khi tạm ngừng kinh doanh

Khi doanh nghiệp có mong muốn tạm ngừng kinh doanh do gặp khó khăn nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp:

  • Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ về thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
  • Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 12 tháng không trùng với năm dương lịch (thời gian nghỉ kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện khai báo, nộp thuế môn bài cả năm cho năm dương lịch thứ nhất. Trong năm dương lịch thứ hai, nếu doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì đóng thuế môn bài cho cả năm, còn quay lại hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì đóng 50% mức thuế môn bài cả năm.

Khi giải thể

Doanh nghiệp trước khi tiến hành giải thể, phải tiến hành hoàn tất các nghĩa vụ về thuế. Sau đó, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ giải thể nộp đến Cơ quan đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin đóng mã số thuế cho Cơ quan thuế. Nếu đã đáp ứng các điều kiện để được giải thể (theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014) và hoàn thành nghĩa vụ về thuế thì doanh nghiệp mới Cơ quan đăng ký kinh doanh tuyên bố giải thể. Mặc khác, trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không thông báo tới Cơ quan thuế quản lý và Phòng đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các thông tin về một số loại thuế doanh nghiệp cần quan tâm. Nếu có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ Kế toán Tâm Minh để được hỗ trợ tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *