Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi quyết toán thuế. Vậy làm cách nào để đăng ký mã số thuế nhanh chóng, đầy đủ nhất. Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động chi tiết nhất. 

1. Trách nhiệm đăng ký mã số thuế cá nhân – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: internet)

Thông thường người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sẽ ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân cho công ty nơi trả thu nhập chịu thuế. Trường hợp không ủy quyền có thể tự đăng ký. Tuy nhiên nếu cá nhân tự đăng ký mst cá nhân lần đầu sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn.

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 33, Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

“Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.”

Theo quy này, nhiều cá nhân mặc dù chưa đăng ký nhưng đã có mã số thuế nên phải tra cứu mã số thuế cá nhân trước khi đăng ký. Mã số thuế cũng sẽ được cấp cho cá nhân khi họ thực hiện đóng thuế từ việc mua, nhận các tài sản như mua xe máy, ô tô, mua nhận tài sản, nhà cửa, đất đai…

2. Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động  

Cách 1: Đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại Cơ quan Thuế 

hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Đăng kí tại Cục thuế (Ảnh: internet)

Thực hiện theo quy định tại Điều 31, Luật quản lý thuế hướng dẫn chi tiết tại Tiết b, Khoản 9, Điều 7, Thông tư 105/2020/TTBTC thì cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì NNT nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế như sau:

(1) Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

 1. Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;
 2. Bản sao Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân (CMND) còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam;
 3. Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài;

​​Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

 •  Hồ sơ đăng ký thuế như trên, đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động. Nếu cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.

(2) Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Tùy từng trường hợp cụ thể cá nhân thực hiện nộp hồ sơ tại:

 • Chi cục thuế nơi mà cá nhân cư trú, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
 • Cục thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo…
 • Cục thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, lãnh dự quán, đại sứ quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.
 • Cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức hoặc cá nhân trả từ nước ngoài.
Bước 3: Nhận kết quả.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và thông báo kết quả mã số thuế cá nhân cho người đăng ký. 

Hiện nay, NNT khi đăng ký MST cá nhân mới có thể tra mã số thuế cá nhân của mình theo 7 cách thức khác nhau, dễ dàng và thuận tiện chỉ với số CMND/CCCD. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo chi tiết tại bài viết “07 cách tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân online năm 2022”https://ebh.vn/tin-tuc/tra-ma-so-thue-thu-nhap-ca-nhan.

Cách 2: Đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập 

hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Doanh nghiệp đăng kí MST cho người lao động (Ảnh: internet)

Căn cứ theo tiết a, khoản 9, điều 7, Thông tư 105/2020/TTBTC quy định về cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

(1) Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cá nhân – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

 1. Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân.
 2. Một trong các giấy tờ của cá nhân (bản sao CCCD hoặc CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều doanh nghiệp/cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

(2) Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan chi trả thu nhập là đơn vị/doanh nghiệp.
Bước 2: Chờ xử lý

Đơn vị /doanh nghiệp nơi tri trả thu nhập tổng hợp thông tin đăng ký thuế của người lao động vào tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT (căn cứ vào giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân kèm theo để đưa thông tin vào tờ khai).

Tiếp theo đơn vị/doanh nghiệp, nộp tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận sơ từ đơn vị/doanh nghiệp cơ quan thuế sẽ xem xét và thực hiện cấp mã số thuế cho người lao động và trả về cho đơn vị/doanh nghiệp. Người lao động nhận kết quả từ đơn vị/doanh nghiệp nơi nộp hồ sơ.

Cách 3: Đăng ký MST cá nhân trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: Sử dụng tài khoản trên trang thuedientu.gdt.gov.vn và chữ ký số – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

 • Đăng nhập vào trang gdt.gov.vn bằng tài khoản của doanh nghiệp nhưng thêm “–QL”

Ví dụ: MST-QL tức là 0102382076-QL.

 • Cắm chữ ký vào máy tính để thực hiện ký tờ khai và nộp tờ khai
 • Sau khi truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn à Bấm chọn “Doanh nghiệp” ⇨ “Đăng nhập” ⇨ Nhập thông tin tài khoản đăng nhập và bấm nút “Đăng nhập”. 
hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Bước 1: Đăng nhập (Ảnh: internet)

Bước 2: Chọn tờ khai đăng ký thuế – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

Sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống, trên giao diện chính của trang ⇨ nhấn chọn chức năng “Đăng ký thuế” ⇨ chọn tiếp “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQT” ⇨ rồi chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.

hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Bước 2 (Ảnh: internet)

Bước 3: Điền thông tin tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

 • Sau khi đã chọn xong, giao diện “Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập” sẽ hiển thị.
 • Nhấn tích chọn vào ô “Đăng ký thuế”.
 • Nhập chính xác thông tin của nhân viên cần đăng ký mã số thuế cá nhân theo đúng như chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước
 • Nếu muốn làm đăng ký cho 2 người trở lên ⇨ chọn ô “Thêm dòng”.
 • Điền “Ngày ký” và điền tên giám đốc doanh nghiệp vào mục “Người đại diện pháp luật”.
 • Nhấn chọn ô “Hoàn thành kê khai”. Nhấn tiếp “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”
hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Bước 3 (Ảnh: internet)

Bước 4: Tra cứu hồ sơ – Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động

 • Sau khi nộp hồ sơ đăng ký MST TNCN để tiến hành tra cứu kết quả hồ sơ ⇨ Bấm chọn “Tra cứu hồ sơ” ⇨ Tại mục “Hồ sơ đăng ký thuế” nhấn chọn ⇨ “05-ĐK-TH-TCT…” ⇨ Bấm “Tra cứu”.
 • Kết quả sẽ trả về trong ngày trong trường hợp đủ hồ sơ và khai thông tin chính xác.
hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động
Bước 4 (Ảnh: internet)

 Trên đây là Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cho người lao động. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích đối với những thắc mắc của bạn về đăng ký mã số thuế cho mình. 

 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *