Thủ tục đăng kí bảo hộ bản quyền cho truyện tranh

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh

Bảo hộ bản quyền là quá trình bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của một tác phẩm. Chẳng hạn như một cuốn sách, bài hát, phim ảnh, truyện tranh, bài viết hay một sản phẩm sáng tạo khác. Quá trình này đảm bảo rằng người sáng tác và chủ sở hữu trí tuệ của tác phẩm được bảo vệ khỏi việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng trái phép tác phẩm của họ. Bài viết dưới đây cùng Kế toán Tâm Minh tìm hiểu về các thông tin liên quan đến vấn đề Bảo hộ bản quyền cho truyện tranh

Bảo hộ bản quyền cho truyện tranh là gì ?

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Bản quyền tác giả

Bảo hộ bản quyền truyện tranh là quá trình bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của tác phẩm truyện tranh. Nó đảm bảo rằng người sáng tác và chủ sở hữu trí tuệ của truyện tranh được bảo vệ khỏi việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng trái phép tác phẩm của họ.

Để bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của truyện tranh. Người sáng tác và chủ sở hữu trí tuệ của tác phẩm có thể đăng ký bản quyền truyện tranh của họ với cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ tại quốc gia mình hoặc tại các tổ chức quốc tế. Khi đăng ký bản quyền, tác giả và chủ sở hữu trí tuệ sẽ có quyền kiểm soát việc sao chép, phân phối và sử dụng tác phẩm của mình.

Ngoài việc đăng ký bản quyền, các tác giả và chủ sở hữu trí tuệ cũng có thể sử dụng các biện pháp pháp lý khác như kiện cáo để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp có vi phạm bản quyền truyện tranh của họ.

Tại sao phải Bảo hộ bản quyền cho truyện tranh ?

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Tại sao phải bảo hộ quyền tác giả

Truyện tranh là đối tượng được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Và quyền tác giả đối với truyện tranh được sinh ra kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định mà không cần phải đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm truyện tranh thực sự là cần thiết và rất quan trọng, bởi:

– Là bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp khi có tranh chấp phát sinh với bên khác;

– Là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp hành chính, dân sự, hình sự đối với những hành vi xâm phạm;

– Dễ dàng khai thác các quyền nhân thân, tài sản;

– Đăng ký bản quyền truyện tranh tại Việt Nam còn giúp tác phẩm được bảo hộ không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam. Mà còn được bảo hộ tại các quốc gia theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép như: sử dụng truyện mà không xin phép, đạo nhái truyện,…

Tác giả có thể đăng ký bảo hộ theo từng tập truyện tranh hoặc đăng ký trọn bộ để có thể tiết kiệm chi phí.

Chi phí đăng ký bản quyền cho truyện tranh không cao và thời gian cũng nhanh. Vì vậy tác giả, chủ sở hữu nên đăng ký bảo hộ để đảm bảo quyền lợi của mình khi khai thác, sử dụng tác phẩm.

Điều kiện bảo hộ bản quyền cho truyện tranh 

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Quyền tác giả
 1. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm truyện tranh được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm truyện tranh và chủ sở hữu quyền tác giả. Quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 Luật Sở hữu trí tuệ.
 2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm truyện tranh gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào. Hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 3. Tác phẩm truyện tranh thuộc các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 4. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm truyện tranh được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
 5. Tác phẩm truyện tranh được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
 6. Không thuộc các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Cần có những giấy tờ gì khi đăng ký bản quyền tác phẩm ?

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Giấy chứng nhận quyền tác giả
 1. Thông tin về tác phẩm ;
 2. Thông tin về tác giả ;
 3. Thông tin về chủ sở hữu ;
 4. Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả, đồng tác giả;
 5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp chủ sở hữu đăng ký bản quyền là pháp nhân);
 6. 02 bản in tác phẩm trên Giấy A4.

Thời hạn bảo hộ bản quyền cho truyện tranh 

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Thời gian bảo hộ

Quyền đứng tên cho tác phẩm truyện tranh. Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm truyện tranh, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm truyện tranh được công bố, sử dụng. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm truyện tranh, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm truyện tranh dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm truyện tranh và quyền tài sản có thời hạn bảo hộ như sau:

 1. Tác phẩm truyện tranh thuộc loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm. Kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
 2. Tác phẩm truyện tranh thuộc loại hình tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm. Kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình. 
 3. Tác phẩm truyện tranh thuộc loại hình tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
 4. Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền cho truyện tranh 

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Đăng kí bản quyền
 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 2. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả người được ủy quyền nộp đơn ký tên. Và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Tóm tắt nội dung tác phẩm. Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh. Thời gian, địa điểm, hình thức công bố. Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả.
 4. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.
 5. Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
 6. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 7. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
 8. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Thủ tục đăng ký quyền bảo hộ bản quyền cho truyện tranh 

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Tư vấn thủ tục đăng kí

Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm đăng ký

Như đã phân tích tại trên, hiện nay, các tác phẩm truyện tranh được liệt kê vào các nhóm loại hình tác phẩm viết. Tuy nhiên, với một số tác phẩm truyện tranh ít lời thoại hoặc không có lời thoại và có thể sử dụng một phần của tác phẩm này để in ấn, trang trí lên các đồ dùng cá nhân như áo phông, cốc ly, bưu thiếp… thì có thể đăng ký dưới dạng loại hình mỹ thuật ứng dụng.

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm truyện tranh xác định thể loại tác phẩm dự định đăng ký.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ truyện tranh

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm truyện tranh dự định đăng ký bản quyền, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Bước 4: Cục bản quyền tác giả thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Những lưu ý khi đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh 

bảo hộ bản quyền cho truyện tranh
Bảo hộ bản quyền cho truyện tranh

Đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh là một quá trình quan trọng để bảo vệ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của tác phẩm. Dưới đây là một số lưu ý khi đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh:

 1. Tìm hiểu luật bản quyền: Trước khi đăng ký bảo hộ bản quyền, bạn cần tìm hiểu về luật bản quyền và quy trình đăng ký tại quốc gia của mình hoặc tại các tổ chức quốc tế.
 2. Chuẩn bị tài liệu cần thiết: Bạn cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết để đăng ký bảo hộ bản quyền. Bao gồm tên tác phẩm, tác giả, nội dung tóm tắt, tài liệu minh họa và các thông tin khác liên quan.
 3. Đăng ký đúng thời hạn: Bạn cần đăng ký bảo hộ bản quyền truyện tranh trong thời hạn quy định để tránh việc bị mất quyền bảo hộ.
 4. Kiểm tra tính độc đáo của tác phẩm: Để đăng ký bảo hộ bản quyền, tác phẩm của bạn cần đạt tiêu chuẩn về tính độc đáo và không vi phạm bản quyền của người khác.
 5. Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan: Bạn cần thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bản quyền và sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trên đây Kế toán Tâm Minh đã cung cấp đến cho bạn thông tin về Bảo hộ bản quyền cho truyện tranh. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về quyền tác giả đối với sản phẩm trí tuệ của mình. 

 

5/5 - (3 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *