Điều kiện thành lập công ty game online đầy đủ nhất

điều kiện thành lập công ty game online

Thành lập công ty game online là quá trình thành lập công ty để kinh doanh các trò chơi trực tuyến. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, trò chơi online đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ưa chuộng. Tại Việt Nam, số lượng người chơi game online trong những năm gần đây đã tăng đáng kể. Do đó, thị trường game online được đánh giá là rất tiềm năng và có triển vọng phát triển trong tương lai. Vậy Điều kiện thành lập công ty game online cần gì ? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ giải đáp thắc mắc trên cho bạn. 

Công ty kinh doanh game online là gì? 

điều kiện thành lập công ty game online
Kinh doanh game
 • Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.
 • Game online hay còn được biết đến với tên gọi là trò chơi trực tuyến. Để chơi được game online thì bắt buộc phải có kết nối với mạng internet. Các game thủ sẽ có sự tương tác với nhau. Hay có sự tương tác với hệ thống máy chủ của trò chơi. 
 • Kinh doanh game online trên mạng chính là việc phát hành, cung cấp các trò chơi điện tử đến cho người sử dụng.
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị. Và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử.

Phân loại trò chơi điện tử theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ

điều kiện thành lập công ty game online
Phân loại game
 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau. Đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1).
 • Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2).
 • Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau. Nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3).
 • Trò chơi điện tử được tải về qua mạng. Không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng 

điều kiện thành lập công ty game online
Nguyên tắc quản lý game
 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 • Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty game online – Điều kiện thành lập công ty game online

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, và thông tin trên mạng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018.

Nguyên tắc quản lý trò chơi điện tử trên mạng 

điều kiện thành lập công ty game online
Game online

Hoạt động cung cấp dịch vụ game online của các công ty game online là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, để quản lý game online, pháp luật phân loại game online theo Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP như sau:

1.Trò chơi điện tử trên mạng được phân loại như sau:

 1. a) Phân loại theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

– Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

– Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

 1. b) Phân loại theo độ tuổi của người chơi phù hợp với nội dung và kịch bản trò chơi. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về phân loại trò chơi theo độ tuổi người chơi. 

2.Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng trò chơi điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3.Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

4.Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định tại Nghị định này và quy định về đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty game online

Theo đó, tương ứng với loại dịch vụ game online mà công ty game online dự định cung cấp, kinh doanh, khi thành lập công ty game online, bạn phải đối chiếu và đáp ứng các điều kiện nhất định.

Điều kiện thành lập công ty game online cung cấp dịch vụ trò chơi G1:

Trường hợp bạn thành lập công ty game online để cung cấp dịch vụ trò chơi G1 thì bạn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Điều 32, điều 32a, Điều 32b, Điều 32c Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi nhiều điều khoản tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP) như sau:

Điều 32. Cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi G1

(Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP đã được bổ sung bởi điểm a, khoản 18 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp.
 2. b) Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ.
 3. c) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và theo quy định tương ứng tại Điều 32a, 32b Nghị định này.
 4. d) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin. 

Điều 32a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

(Điều này được bổ sung theo khoản 19 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

 1. Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được.
 2. Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

Điều 32b. Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

(Điều này được bổ sung theo khoản 20 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

1.Hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho tất cả các trò chơi của doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất

Có khả năng lưu trữ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi. Bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh. Địa chỉ đăng ký thường trú. Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu. Ngày cấp, nơi cấp. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu. Thì người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ. Để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;

Thứ hai

Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam. Và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam. Bảo đảm cập nhật, lưu trữ chính xác, đầy đủ. Và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán của mình.

Thứ ba

Quản lý thời gian chơi của người chơi từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày. Và bảo đảm tổng thời gian chơi tất cả các trò chơi điện tử G1 của một doanh nghiệp đối với mỗi người chơi dưới 18 tuổi không quá 180 phút trong 24 giờ mỗi ngày.

Thứ tư

Hiển thị liên tục được kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi đối với tất cả các trò chơi do doanh nghiệp cung cấp. Khi giới thiệu, quảng cáo trò chơi, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. Có thông tin khuyến cáo với nội dung “Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe”. Tại vị trí dễ nhận biết ở diễn đàn của trò chơi. Và trên màn hình thiết bị của người chơi trong suốt quá trình chơi.

2.Có biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý nội dung diễn đàn trò chơi (nếu có). Tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 23d Nghị định này.

3.Có phương án dự phòng về thiết bị và kết nối. Phương án sao lưu dữ liệu để bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra.

4.Có phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật thông tin cá nhân của người chơi.

điều kiện thành lập công ty game online
Kết nối game qua internet

Điều 32c. Điều kiện cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1

(Điều này được bổ sung theo khoản 21 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

Doanh nghiệp được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. a) Có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử còn thời hạn tối thiểu 01 năm;
 2. b) Nội dung, kịch bản trò chơi điện tử không vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này. Không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác.
 3. c) Trò chơi điện tử có kết quả phân loại theo độ tuổi phù hợp với nội dung, kịch bản trò chơi…

Có biện pháp quản lý thông tin tài khoản của người chơi đáp ứng yêu cầu sau đây:

 1. a) Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi.
 2. b) Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp.
 3. c) Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi. Bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.

Điều kiện thành lập công ty game online cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

điều kiện thành lập công ty game online
Cập nhật game mới nhất

Trường hợp bạn thành lập công ty game online để cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 thì bạn phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 33, Nghị định 72/2013/NĐ-CP

Điều 33. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

(Điều này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 29 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 4 Điều 2, điểm e khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên
 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

 1. a) Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;
 2. b) Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử.

(được bãi bỏ theo điểm e khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP)

Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

 1. a) Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;
 2. b) Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;
 3. c) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Khi thành lập công ty game online, có một số lưu ý sau đây cần được quan tâm:

điều kiện thành lập công ty game online
Những lưu ý khi thành lập công ty game

Pháp lý – Điều kiện thành lập công ty game online

Các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh game online. Bao gồm cả các quy định về giấy phép kinh doanh, bản quyền sáng tạo, bảo vệ người sử dụng dịch vụ, và quy định về thuế.

Tài chính – Điều kiện thành lập công ty game online

Thành lập công ty game online đòi hỏi một số khoản đầu tư ban đầu để phát triển sản phẩm và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Do đó, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.

Kỹ thuật – Điều kiện thành lập công ty game online

Để thành công trong kinh doanh game online, các doanh nghiệp cần có kiến thức về công nghệ và hiểu rõ về tính năng, yêu cầu của sản phẩm. Họ cần có nhân lực chất lượng cao để phát triển, thiết kế và quản lý sản phẩm.

Thị trường – Điều kiện thành lập công ty game online

Để đạt được thành công trong kinh doanh game online. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về thị trường, đối tượng khách hàng và cạnh tranh của mình. Họ cần có chiến lược kinh doanh phù hợp. Để thu hút và giữ chân khách hàng.

Quản lý – Điều kiện thành lập công ty game online

Các doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý chặt chẽ để đảm bảo hoạt động kinh doanh được hiệu quả và bền vững. Họ cần có các quy trình và chính sách rõ ràng về kế hoạch, tài chính, sản phẩm và nhân sự.

Tóm lại, thành lập công ty game online là một quá trình phức tạp. Và đòi hỏi sự quan tâm đến nhiều mặt khác nhau của kinh doanh. Qua đó, các doanh nghiệp cần phải lên kế hoạch. Và chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được thành công trong lĩnh vực này.

Trên đây là những thông tin cần thiết về điều kiện thành lập công ty game online mà Tâm Minh đã tìm hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho doanh nghiệp, công ty của bạn. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *