Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá năm 2023

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Công ty thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc đánh giá giá trị tài sản và quản lý tài sản hiệu quả. Vậy Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá là gì? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ cung cấp thông tin đến cho bạn. 

Công ty thẩm định giá là gì? – Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
Công ty thẩm định giá

Công ty thẩm định giá là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ thẩm định giá tài sản. Bao gồm tài sản vô hình (như quyền sử dụng đất, thương hiệu, bản quyền, giấy phép), tài sản vật chất (như đất đai, nhà cửa, tài sản cố định, thiết bị, phương tiện). Và các loại chứng khoán (như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư).

Công ty thẩm định giá có thể cung cấp các dịch vụ thẩm định giá cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Mục đích tài chính: Đánh giá giá trị tài sản để sử dụng trong các giao dịch tài chính. Bao gồm định giá các công ty, định giá các tài sản cố định. Và định giá các khoản đầu tư.
 • Mục đích pháp lý: Đánh giá giá trị tài sản để sử dụng trong các tranh chấp pháp lý. Bao gồm định giá tài sản trong các vụ kiện dân sự, kiện tụng hình sự. Và giải quyết các vấn đề thừa kế.
 • Mục đích quản lý tài sản: Đánh giá giá trị tài sản để sử dụng trong quản lý tài sản của các doanh nghiệp. Bao gồm định giá tài sản cố định. Định giá các sản phẩm và dịch vụ. Và định giá các quyền sử dụng đất.

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;
 • Người đại diện theo pháp luật. Là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty hợp danh – Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật. Là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân – Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần – Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;
 • Người đại diện theo pháp luật. Là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật. Là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá

 • Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
 • Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều kiện về thẩm định viên về giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
Điều kiện về thẩm định viên về giá
 • Có năng lực hành vi dân sự.
 • Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:
 • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;
 • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.
 • Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
 • Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty thẩm định giá

 • Khắc con dấu;
 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In và đặt in hóa đơn;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
Thủ tục xin giấy chứng nhận

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận. Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Danh sách xác nhận của doanh nghiện về vốn góp của các thành viên trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn. Danh sách cổ đông tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
 • Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được nộp tại Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính.
 • Doanh nghiệp lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ. Cục Quản lý giá có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp giải trình. Hoặc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh quá trình làm việc và các thông tin khác trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì Cục Quản lý giá xem xét để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối. Cục Quản lý giá trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là các thông tin cần thiết và điều kiện thành lập công ty thẩm định giá. Nếu bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn rõ hơn. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *