Hướng dẫn viết giấy bảo lưu kết quả học tập đúng chuẩn hiệu quả nhất 

giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap

Sinh viên cần làm Giấy bảo lưu kết quả học tập khi muốn nghỉ học một thời gian dài mà không bị ảnh hưởng. Hãy đọc bài viết dưới đây của Kế Toán Tâm Minh để biết điều kiện và hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục này.

Bảo lưu kết quả học tập là gì?

Bảo lưu kết quả học tập cho phép sinh viên tạm thời dừng việc học trong thời gian ngắn vì lý do cá nhân hoặc trong các trường hợp đặc biệt. Sinh viên sẽ được công nhận kết quả và khối lượng học đã hoàn thành, và có quyền miễn trừ các môn học hoặc tín chỉ đã hoàn thành sau khi quay lại học sau thời gian bảo lưu. Đây là phương pháp giúp sinh viên có thời gian tổ chức công việc cá nhân hoặc lấy lại tinh thần trong trường hợp áp lực quá lớn, mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap
Bảo lưu kết quả học tập là gì?

>>>Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền giấy mượn tiền (vay nợ) mới nhất năm 2024

Điều kiện để người học bảo lưu kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo của các trường đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, sinh viên được quyền bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau đây:

 • Được điều động tham gia vào lực lượng vũ trang.
 • Bị ốm hoặc tai nạn và cần điều trị trong thời gian dài; trong trường hợp này cần có giấy xác nhận từ cơ quan y tế.
 • Bảo lưu kết quả học tập vì lý do cá nhân; trong trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một kỳ học tại trường và không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học theo quy định của quy chế.
giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap
Điều kiện để người học bảo lưu kết quả học tập

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập trong bao lâu?

Mỗi trường Đại học hoặc Cao đẳng có quy định riêng về bảo lưu kết quả học tập của sinh viên. Thông thường, thời gian bảo lưu kết quả học tập không vượt quá 1 năm. Tuy nhiên, sinh viên nghỉ học vì lý do cá nhân chỉ được phép bảo lưu không quá 2 lần so với thời gian chuẩn của khóa học. Để biết thông tin chính xác, sinh viên nên tham khảo sự tư vấn từ giáo viên và liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác sinh viên hoặc Phòng Đào tạo của trường.

giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap
Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập trong bao lâu?

>>>Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3

Cách viết giấy bảo lưu kết quả học tập

Dưới đây là một mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập với các nội dung cần có:

[Quốc hiệu tiêu ngữ]
Ngày tháng năm viết đơn

Tên đơn: ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: [Phòng ban có thẩm quyền giải quyết đơn]

Trong phần này, ghi rõ phòng ban như: ban giám hiệu trường, phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên, khoa…

Thông tin cá nhân của sinh viên:
Họ và tên: [Họ và tên sinh viên]
Ngày tháng năm sinh: [Ngày tháng năm sinh]
Hộ khẩu thường trú: [Địa chỉ hộ khẩu]

Hiện là sinh viên lớp: [Lớp học]
Mã số sinh viên: [Mã số sinh viên]
Ngành học: [Ngành học]
Khóa học: [Khóa học]
Hệ đào tạo: [Hệ đào tạo]

Em làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường, các phòng, khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập kỳ [Kỳ học] từ tháng [Tháng] năm [Năm] đến tháng [Tháng] năm [Năm].

Lý do xin bảo lưu: [Sinh viên trình bày cụ thể lý do xin bảo lưu kết quả học tập]

Phần cam đoan:
Em xin cam đoan sẽ làm đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định của nhà trường và cố gắng theo kịp chương trình học.

[Người làm đơn ký tên]

giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap
Cách viết giấy bảo lưu kết quả học tập

>>>Xem thêm: Mẫu bản tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Mẫu giấy bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên

Mẫu giấy bảo lưu kết quả học tập 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu Trường……………
 • Phòng Công tác Học sinh  – Sinh viên
 • Ban Chủ nhiệm Khoa……………..

Em tên:………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………

Nguyên quán:……………………………………

Hiện là sinh viên lớp………..Ngành……

Khóa:……………………………….MSSV:…….

Hệ đào tạo:………………………………………..

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kỳ…… từ  tháng…… năm…… đến tháng….. năm……

Lý do:……………………………………………………………………..

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy bảo lưu kết quả học tập 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ĐƠN XIN BẢO LƯU 

Kính gửi:…………………………………………..

Học và tên của em là:………………………….

Sinh viên khoá:……………. Ngành:………..

Hiện tại em đã học đến học phần:………………………………. của ngành:…………….

Do…………………………………………………. (nếu lý do bảo lưu), em làm đơn này xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập cho em trong thời gian ….. tháng, bắt đầu từ phần ………………… (học phần chưa học). Hết hạn thời hạn bảo lưu, em sẽ quay lại và học tập bình thường.

Em xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của GVCN Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy bảo lưu kết quả học tập 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — —-

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu Trường Đại học……………
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Công tác Học sinh  – Sinh viên
 • Ban Chủ nhiệm Khoa……………..

Em tên là:………………………………………………………. Sinh ngày :………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp………………………………MSSV:……………………………………..

Ngành học:…………………………………..Khóa học:…………………………………………….

Hệ đào tạo:……………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu về quy định về bảo lưu kết quả học tập tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT), em làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng xem xét và cho phép em được bảo lưu kết quả học tập học kỳ:………….. năm học:…….

Lý do xin bảo lưu kết quả học tập:……………………………………………………………….

Kính mon Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và Khoa………….. cho phép em được bảo lưu kết quả học tập của mình. Em xin hứa sẽ thực hiện đúng quy định của Nhà Trường.

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. tháng…. năm 20…..

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

      (ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Phòng Đào tạo Phụ huynh/ Người bảo trợ

      (ký và ghi rõ họ tên)

>>>Xem thêm: Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục bảo lưu kết quả và tái nhập học như thế nào?

Thủ tục bảo lưu kết quả học tập gồm các bước sau:

 • Xin bảng điểm học tập các kỳ đã học tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác sinh viên.
 • Làm đơn/ giấy đề nghị tạm nghỉ học, có thể nhờ sự tư vấn của giảng viên, giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên để biết thông tin chi tiết.
 • Nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học cho Trưởng Khoa tại Văn phòng Khoa.
 • Sau khi được Trưởng Khoa xét duyệt, nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học cho Phòng Công tác Chính trị và Học sinh.
 • Nhận quyết định chính thức từ Trường Đại học và giữ 1 bản đề nghị tạm nghỉ học.
 • Khi kỳ bảo lưu kết thúc, quay trở lại Trường để tiếp tục học và tuân thủ các quy định của Trường.
giay-bao-luu-ket-qua-hoc-tap
Thủ tục bảo lưu kết quả và tái nhập học như thế nào?

>>>Xem thêm: Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Đà Nẵng

Bài viết này của Kế Toán Minh Tâm cung cấp hướng dẫn và đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học. Hy vọng nó có thể cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này. Chúc các bạn sinh viên thành công trong học tập!

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *