Thành lập công ty tnhh nhanh chóng, uy tín tại Kế toán Tâm Minh

thành lập công ty tnhh

Dịch vụ Tâm Minh sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH và bàn giao kết quả sớm nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm và hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, chúng tôi biết cách để hoàn thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và chuyên nghiệp nhất.

Khái quát đặc điểm chung của công ty TNHH

Theo quy định của pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn có các đặc điểm sau:

 • Công ty là pháp nhân có tài sản độc lập, chịu trách nhiệm trước các khoản nợ trong phạm vi tài sản của mình (trách nhiệm hữu hạn);
 • Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng không vượt quá 50;
 • Thành viên chỉ chịu trách nhiệm trước công ty trong phạm vì phần vốn cam kết góp vào công ty;
 • Công ty không được phát hành cổ phiếu trong suốt quá trình hoạt động.

Do công ty trách nhiệm hữu hạn thường có ít thành viên nên việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động tương đối đơn giản. Bởi vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn rất thích hợp để kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Đối với loại công ty này thì không thành lập hội đồng thành viên. 

Khái quát đặc điểm chung của công ty TNHH
Khái quát đặc điểm chung của công ty TNHH

Có những kiểu hình công ty TNHH nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. 

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. 

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). 

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Có những kiểu hình công ty TNHH nào?
Có những kiểu hình công ty TNHH nào?

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là một loại hình doanh nghiệp có một chủ sở hữu duy nhất (có thể là 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức). Dưới đây là những điểm khác biệt của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyền giảm vốn nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. 

Công ty TNHH một thành viên có tính linh hoạt cao, thủ tục thành lập đơn giản và giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu. Điều này làm cho loại hình doanh nghiệp này trở thành lựa chọn phù hợp cho các chủ doanh nghiệp muốn sở hữu và quản lý công ty một cách độc lập.

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên
Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không được vượt quá 50.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tính minh bạch cao. Thủ tục thành lập phức tạp hơn và các chủ sở hữu chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính theo tỷ lệ vốn góp của mình. Tuy nhiên, công ty TNHH hai thành viên có thể tận dụng được tài nguyên và cơ hội kinh doanh từ nhiều chủ sở hữu, làm cho nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều chủ sở hữu.

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên
Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vấn đề về việc góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. 

Trong thời hạn góp vốn, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. 

– Trường hợp không góp vốn đúng loại tài sản cam kết:

Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

– Trường hợp quá thời hạn vẫn chưa góp vốn hoặc góp chưa đủ:

Sau thời hạn quy định nêu trên mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý theo quy định.

Vấn đề về việc góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
Vấn đề về việc góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cần chuẩn bị giấy tờ gì để thành lập công ty TNHH?

Thủ tục thành lập công ty TNHH bao gồm nhiều bước phức tạp và yêu cầu nhiều giấy tờ pháp lý. Vì vậy, để đảm bảo quá trình thành lập công ty diễn ra thuận lợi và đúng quy định, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện không có mặt trong thời gian làm thủ tục
 • Bản sao Giấy chứng nhận vốn hoặc Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh
 • Giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh (nếu có).

Quy trình thành lập công ty TNHH

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

– Người nộp hồ sơ kê khai thông tin qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Quy trình thành lập công ty TNHH
Quy trình thành lập công ty TNHH

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh

Tiết kiệm thời gian: Với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu và làm thủ tục thành lập công ty. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm bảo chính xác và đúng quy định: Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đảm bảo đưa ra những thông tin chính xác và hoàn thiện nhất về các thủ tục và giấy tờ pháp lý cần thiết để thành lập công ty.

Tư vấn miễn phí và hỗ trợ sau khi thành lập: Sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và hỗ trợ sau khi thành lập công ty.

Giá cả hợp lý: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH với giá cả hợp lý nhất, đảm bảo mang lại sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh

Cam kết quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh

Cam kết cập nhật kịp thời các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật nếu có sự thay đổi.

Khi ký kết hợp đồng, giữa công ty và khách hàng sẽ có sự trao đổi về chi phí để thấy được sự cân đối và hợp lý hơn.

Cam kết nộp các báo cáo đúng ngày quy định.

Cam kết có nhân viên phụ trách CHUYÊN NGHIỆP – ỔN ĐỊNH – LÂU DÀI.

Cam kết chịu trách nhiệm nếu thực hiện sai quy định và có sự sai sót.

Cam kết giữ bí mật về thông tin, số liệu.

Cam kết quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh
Cam kết quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh

Thông tin liên lạc Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Tâm Minh

Trên đây là những thông tin về dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hay tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với Tâm Minh để được hỗ trợ.

 • Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng

CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM

CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

 •  Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401
 •  Email: ketoantamminh@gmail.com
 •  Website: ketoantamminh.vn

>>Xem thêm:

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *