Điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Trong ngành bảo hiểm, việc thành lập công ty kinh doanh, môi giới bảo hiểm đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện và thủ tục pháp lý. Việc nắm rõ và hiểu rõ về những yêu cầu này là quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hợp pháp và hiệu quả. Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh sẽ cùng nhau khám phá và tìm hiểu về các Điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Môi giới bảo hiểm là gì

Môi giới bảo hiểm là một trung gian hoạt động giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng, đại diện cho khách hàng trong việc làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Công việc của môi giới bảo hiểm bao gồm:

Cung cấp thông tin: Môi giới bảo hiểm cung cấp thông tin về các loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cho khách hàng.

Tư vấn: Môi giới bảo hiểm tư vấn khách hàng trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản và biểu phí bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đàm phán và ký kết hợp đồng: Môi giới bảo hiểm đàm phán và thu xếp việc ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Thực hiện các công việc khác: Môi giới bảo hiểm thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng.

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm là gì
 • Có hai loại môi giới bảo hiểm:

Môi giới bảo hiểm gốc: Là tổ chức hoặc cá nhân đại diện khách hàng và dàn xếp các vấn đề liên quan đến bảo hiểm giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Môi giới tái bảo hiểm: Là người hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc trong việc làm việc với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, đảm bảo bảo hiểm cho chính doanh nghiệp bảo hiểm gốc.

Xem thêm: Mã ngành nghề & thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin

Nguyên tắc hoạt động của môi giới bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động của môi giới bảo hiểm, theo Điều 132 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, được quy định như sau:

Trung thực, khách quan, minh bạch: Môi giới bảo hiểm phải hoạt động trung thực, khách quan và minh bạch, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bao gồm khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Môi giới bảo hiểm phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp được ban hành bởi các tổ chức xã hội hoặc ngành nghề có liên quan. Điều này đảm bảo rằng môi giới bảo hiểm hoạt động theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và ét hơn, đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ.

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Nguyên tắc hoạt động của môi giới bảo hiểm

Thỏa thuận bằng văn bản: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa thuận với khách hàng bằng văn bản khi cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm. Việc thỏa thuận bằng văn bản giữa môi giới bảo hiểm và khách hàng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.

Những nguyên tắc này giúp bảo đảm rằng môi giới bảo hiểm hoạt động đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự công bằng trong quan hệ giữa môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm: 15 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện (cần giấy phép con) thường gặp

Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định trong Điều 9 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi điểm e khoản 1 Điều 11 Nghị định 151/2018/NĐ-CP) như sau:

Tổ chức và cá nhân Việt Nam muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

Tổ chức nước ngoài muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 của Nghị định này và các điều kiện sau đây:

Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam;

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm;

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Về vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, theo quy định tại khoản 6 Điều 10 của Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam;

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam.

Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bảo hiểm tại Bộ Tài Chính

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty kinh doanh

 • Chuẩn bị hồ sơ

Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bản điều lệ công ty.

Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty (nếu áp dụng).

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải là đại diện pháp luật của công ty đi nộp).

Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc căn cước công dân (không quá 6 tháng) của các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ. Đồng thời, chuẩn bị Mục lục và Bìa hồ sơ.

Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa điểm trụ sở của công ty.

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty kinh doanh
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh: hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết trong vòng 03 ngày và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội: do hình thức nộp hồ sơ qua mạng, thông báo về hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung sẽ được nhận trong vòng 3 ngày. Sau khi hồ sơ được thông báo là hợp lệ, cần in thông báo này và nộp kèm hồ sơ bản cứng tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để nhận kết quả.

 • Lệ phí

Tại TP Hồ Chí Minh: bao gồm phí Đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng và phí đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng.

Tại Hà Nội: chỉ có phí đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng.

Xem thêm: Quy định về đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty, doanh nghiệp

Các bước việc làm sau khi thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Sau khi hoàn thành quy trình thành lập công ty môi giới bảo hiểm, các bước cần thực hiện để đảm bảo hoạt động hợp pháp của công ty như sau:

Treo bảng hiệu công ty: Đặt bảng hiệu công ty tại trụ sở chính, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh (nếu có) để công khai và thông báo về sự tồn tại của công ty.

Mua chữ ký số: Mua chữ ký số để tiến hành kê khai thuế và nộp các báo cáo thuế điện tử một cách hợp pháp và an toàn.

Mở tài khoản ngân hàng công ty: Mở tài khoản ngân hàng dành riêng cho công ty để thực hiện việc nộp thuế điện tử và dễ dàng thực hiện các giao dịch với khách hàng và đối tác.

Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu: Đệ trình hồ sơ khai thuế ban đầu đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp để đăng ký và bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ thuế phù hợp.

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Các bước việc làm sau khi thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Mua hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn: Nếu được yêu cầu bởi luật pháp, mua hóa đơn điện tử và thông báo với cơ quan quản lý thuế về việc phát hành hóa đơn cho các giao dịch kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bài viết về các bước cần thực hiện ngay sau khi thành lập công ty để có thông tin chi tiết hơn về quy trình và yêu cầu pháp lý.

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục mở quán kinh doanh dịch vụ karaoke

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Kế Toán Tâm Minh là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp để giúp khách hàng thành lập công ty môi giới bảo hiểm một cách dễ dàng và hiệu quả.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc hỗ trợ khách hàng trong mọi khía cạnh của quy trình thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm. Chúng tôi cung cấp sự tư vấn chuyên sâu về các quy định, thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập công ty, từ việc chuẩn bị hồ sơ, điền đơn đăng ký, đến việc nộp hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính.

thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm
Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh môi giới bảo hiểm

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này, Kế Toán Tâm Minh cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của họ. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và luôn sẵn sàng hỗ trợ họ trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh môi giới bảo hiểm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

 • Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng
 • CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM
 • CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401
 • Email: ketoantamminh@gmail.com
 • Website: www.ketoantamminh.vn
 • Facebook: Kế Toán Tâm Minh
Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *