Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp là một quy trình phức tạp và quan trọng trong thế giới kinh doanh, đòi hỏi sự nắm rõ và tuân theo nhiều quy định và thủ tục pháp lý. Việc này có thể liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, tài sản, và trách nhiệm của doanh nghiệp từ một chủ sở hữu sang một chủ sở hữu mới hoặc tổ chức khác. 

Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh sẽ cùng các bạn đọc xem xét chi tiết Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp. Từ việc lập kế hoạch ban đầu cho đến thực hiện giao dịch và xin phê duyệt từ các cơ quan quản lý.

Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp và tầm quan trọng của việc này

Mua bán doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh và có thể mang lại cơ hội lớn hoặc rủi ro lớn cho các doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm việc chuyển quyền sở hữu, tài sản, và trách nhiệm của một doanh nghiệp từ một chủ sở hữu hiện tại sang một chủ sở hữu mới hoặc một tổ chức khác. Việc mua bán doanh nghiệp không chỉ liên quan đến giao dịch tài chính, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quy trình pháp lý và thủ tục phức tạp.

Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp và tầm quan trọng của việc này
Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp và tầm quan trọng của việc này

Tầm quan trọng của việc hiểu quy trình mua bán doanh nghiệp không thể bị coi thường. Dịch vụ này có thể tạo ra cơ hội tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc giúp giải quyết các vấn đề phát sinh và tránh rủi ro pháp lý. Không chỉ doanh nghiệp mua bán đối tượng, mà cả hai bên, người bán và người mua, cần phải hiểu rõ quy trình để đảm bảo rằng giao dịch diễn ra một cách trơn tru và hợp pháp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập văn phòng

Lập kế hoạch ban đầu cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Xác định mục tiêu mua bán

 • Đầu tiên, doanh nghiệp cần phải rõ ràng về mục tiêu của việc mua bán. Điều này bao gồm quyết định về loại doanh nghiệp mà họ đang tìm kiếm. Có thể là việc mua toàn bộ doanh nghiệp, mua phần trăm cổ phần, hoặc chỉ mua một phần cụ thể của tài sản hoặc khu vực hoạt động.
 • Ngoài ra, cần phải xác định rõ các mục tiêu chi tiết, bao gồm mức giá tối đa mà doanh nghiệp sẵn sàng trả, các điều kiện giao dịch quan trọng, và các mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp sau giao dịch mua bán.

Tìm kiếm và đánh giá doanh nghiệp

 • Quá trình tìm kiếm doanh nghiệp cần tập trung vào việc xác định các ứng viên phù hợp. Điều này có thể bao gồm sử dụng các nguồn thông tin như thị trường, danh sách doanh nghiệp, hoặc mạng lưới liên hệ cá nhân.
 • Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá kỹ thuật và tài chính. Đánh giá này bao gồm việc xem xét tài sản, nợ và hiệu suất tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi của giao dịch.

Xác định nguồn tài chính

 • Việc xác định nguồn tài chính là một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch ban đầu. Doanh nghiệp cần phải xác định cách tài trợ giao dịch, bao gồm việc sử dụng vốn tự có, vay vốn ngân hàng, hay hợp tác với các nhà đầu tư.
 • Ngoài ra, cần phải xác định cách thu thập nguồn tài chính cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc bán tài sản không cần thiết hoặc huy động vốn từ nguồn khác như cổ phần hóa, khoản vay hoặc kế hoạch tài chính dài hạn.
Lập kế hoạch ban đầu cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp
Lập kế hoạch ban đầu cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Tư vấn sở hữu trí tuệ

Thỏa thuận mua bán cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Đàm phán hợp đồng

 • Đàm phán hợp đồng là bước quan trọng trong quá trình mua bán doanh nghiệp. Đây là thời điểm mà các điều kiện quan trọng của giao dịch được đàm phán và thỏa thuận. Điều này bao gồm việc xác định giá trị của doanh nghiệp, cụ thể là giá trị cổ phần hoặc tài sản.
 • Trong quá trình đàm phán, cả hai bên nên nắm rõ những yếu tố quan trọng như điều kiện giao dịch, thời gian hoàn thành, các cam kết và điều kiện dỡ bỏ, và mọi yêu cầu phụ thuộc vào tình huống cụ thể.

Thực hiện sơ bộ và kiểm tra kỹ thuật

 • Sau khi có một thỏa thuận đầu tiên, bước tiếp theo là thực hiện sơ bộ. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ thuật (due diligence) để xác định tính khả thi của giao dịch.
 • Kiểm tra kỹ thuật đòi hỏi xem xét kỹ lưỡng tài sản, nợ, hợp đồng và mọi vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến quá trình mua bán. Điều này giúp đảm bảo rằng không có vấn đề tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của giao dịch.

Lập hợp đồng mua bán

 • Sau khi hoàn thành việc đàm phán và kiểm tra kỹ thuật, bước cuối cùng là lập hợp đồng mua bán chính thức. Hợp đồng này phải bao gồm tất cả các điều kiện và cam kết của giao dịch.
 • Hợp đồng mua bán cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận, bao gồm việc xác định rõ quyền và trách nhiệm của cả hai bên, các điều kiện thanh toán, thời hạn thực hiện, và mọi yêu cầu pháp lý.
Thỏa thuận mua bán cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp
Thỏa thuận mua bán cho Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Quy trình pháp lý và giấy tờ của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Chuẩn bị giấy tờ pháp lý

 • Trong quá trình mua bán doanh nghiệp, việc chuẩn bị giấy tờ pháp lý là một bước quan trọng. Điều này bao gồm thu thập và chuẩn bị tài liệu pháp lý cần thiết cho giao dịch. Các tài liệu này có thể bao gồm giấy tờ về quyền sở hữu, hợp đồng, giấy chứng nhận kinh doanh, tài liệu tài chính, và mọi giấy tờ liên quan đến tài sản và nợ của doanh nghiệp.

Xin phê duyệt từ cơ quan quản lý

 • Mua bán doanh nghiệp thường đòi hỏi phải xin phê duyệt từ các cơ quan quản lý chính phủ hoặc quản lý có thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm việc xin phê duyệt từ cơ quan thuế, cơ quan quản lý doanh nghiệp, cơ quan quản lý môi trường, và nhiều cơ quan khác tùy theo ngành và quốc gia.

Thực hiện kiểm tra pháp lý

 • Kiểm tra pháp lý (legal due diligence) là quá trình xem xét và đánh giá kỹ thuật các yếu tố pháp lý liên quan đến doanh nghiệp và giao dịch. Mục tiêu của kiểm tra pháp lý là đảm bảo rằng không có vấn đề pháp lý ẩn chứa có thể ảnh hưởng đến tính khả thi của giao dịch.
 • Trong quá trình này, luật sư và chuyên gia pháp lý sẽ xem xét các hợp đồng, cam kết, bất kỳ tranh chấp pháp lý hiện tại hoặc tiềm ẩn, và các yếu tố khác để đảm bảo rằng giao dịch không gặp trở ngại pháp lý.
Quy trình pháp lý và giấy tờ của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp
Quy trình pháp lý và giấy tờ của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thành lập công ty ở nước ngoài

Thực hiện giao dịch của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Đóng cửa giao dịch

 • Bước quan trọng trong quá trình mua bán doanh nghiệp là đóng cửa giao dịch. Điều này xảy ra khi tất cả các điều kiện trong hợp đồng mua bán đã được thực hiện và cả hai bên đã thỏa thuận chuyển quyền sở hữu của doanh nghiệp.
 • Việc đóng cửa giao dịch bao gồm việc chuyển tiền, ký kết tài liệu cuối cùng và cập nhật tài sản và hồ sơ kinh doanh để phản ánh sự thay đổi trong quyền sở hữu.

Quản lý quá trình chuyển giao

 • Sau khi giao dịch đã được đóng cửa, quá trình chuyển giao tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp bắt đầu. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng mọi tài sản, hợp đồng, và cam kết đều được chuyển giao theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
 • Quản lý quá trình chuyển giao đòi hỏi sự tập trung vào chi tiết và làm việc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả người bán, người mua, và các bên thứ ba như luật sư và ngân hàng.
Thực hiện giao dịch của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp
Thực hiện giao dịch của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Kết Luận của Thủ tục quy trình mua bán doanh nghiệp

Quy trình mua bán doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và quan trọng đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ quy trình cẩn thận. Bao gồm lập kế hoạch ban đầu, thỏa thuận mua bán, quy trình pháp lý và giấy tờ, và thực hiện giao dịch, quy trình này có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả người mua và người bán doanh nghiệp. Sự cẩn thận và sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý và tài chính là quan trọng để đảm bảo rằng giao dịch diễn ra một cách suôn sẻ và hợp pháp. Nếu bạn quan tâm đến việc mua bán doanh nghiệp hoặc muốn tìm hiểu thêm, việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tìm hiểu kỹ lưỡng về quy trình này là rất quan trọng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng

CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM

CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401

Email: ketoantamminh@gmail.com

Website: www.ketoantamminh.vn

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *