Thủ tục, điều kiện và vốn điều lệ thành lập công ty bất động sản

thành lập công ty bất động sản

Trên thị trường bất động sản ngày càng phát triển, việc thành lập một công ty bất động sản đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thủ tục, điều kiện và vốn điều lệ. Việc thành lập một công ty bất động sản không chỉ đòi hỏi kiến thức về lĩnh vực này mà còn cần phải tuân thủ các quy định pháp lý và quy trình hành chính. Trong bài viết này, Kế Toán Tâm Minh sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Thủ tục, điều kiện và vốn điều lệ thành lập công ty bất động sản, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và yêu cầu cần thiết trong quá trình này.

Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê và thuê mua các loại tài sản bất động sản như đất đai, nhà cửa, kho bãi với mục đích tạo lợi nhuận. Đây là một ngành kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn và gắn liền với quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Trong kinh doanh bất động sản, có sự phân biệt với ngành nghề môi giới bất động sản. Môi giới bất động sản không yêu cầu vốn đầu tư lớn và tập trung vào việc trung gian, hỗ trợ giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản giữa các bên liên quan.

thành lập công ty bất động sản
Kinh doanh bất động sản là gì?

Mã ngành kinh doanh bất động sản được quy định theo hệ thống phân loại ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong đó mã ngành 6810 được sử dụng để chỉ kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tổng quan, kinh doanh bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, liên quan đến các hoạt động mua bán, cho thuê và tạo lập giá trị từ tài sản bất động sản. Đây là một ngành nghề có quy định pháp lý rõ ràng và yêu cầu vốn đầu tư đáng kể.

Xem thêm: Mẫu bản tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bất động sản

Để thành lập công ty bất động sản, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đầy đủ, bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản đăng ký thành lập công ty bất động sản: Đây là văn bản chính thức xác nhận ý định thành lập công ty, cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định.

Văn bản trình bày bản điều lệ công ty: Bản điều lệ công ty là tài liệu quan trọng quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong công ty.

Danh sách liệt kê thành viên, cổ đông sáng lập công ty: Danh sách này cần ghi rõ thông tin về các thành viên hoặc cổ đông sáng lập công ty.

thành lập công ty bất động sản
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bất động sản

Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập: Nếu các thành viên hoặc cổ đông là cá nhân, cần nộp bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước công dân.

Giấy tờ chứng thực tổ chức và giấy ủy quyền (nếu cần): Nếu các thành viên hoặc cổ đông là tổ chức, cần nộp các giấy tờ chứng thực như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập công ty, hoặc tài liệu tương đương. 

Đồng thời, cần có bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, cùng với giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện.

Nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không thể trực tiếp đi nộp hồ sơ, cần có giấy ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 

Thủ tục thành lập công ty bất động sản

Bước 1: Thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 • Chuẩn bị hồ sơ

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ doanh nghiệp.

Danh sách các thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau để chứng thực cá nhân:

Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Quyết định góp vốn và văn bản cử đại diện theo uỷ quyền đối với thành viên công ty hoặc cổ đông công ty là tổ chức.

Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt.

thành lập công ty bất động sản
Thủ tục thành lập công ty bất động sản
 • Nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Xử lý hồ sơ

Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

 • Thời gian xử lý

Thường là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Khắc dấu công ty

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Kế toán Tâm Minh sẽ khắc dấu pháp nhân cho công ty.

Cần chú ý chọn mẫu con dấu phù hợp và ghi rõ thông tin cơ bản như tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

 • Lưu ý khi thành lập công ty

Không cần chứng minh tài chính đối với số vốn điều lệ và tài chứng chỉ hành nghề.

Nếu hoạt động dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động liên quan đến bất động sản, cần đăng ký mức vốn điều lệ tương ứng với dự án đầu tư.

thành lập công ty bất động sản
Thủ tục thành lập công ty bất động sản
 • Các thủ tục tiếp theo sau khi được cấp giấy chứng nhận

Mua chữ ký số điện tử.

Mở tài khoản ngân hàng.

Làm biển công ty.

Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

Góp vốn điều lệ.

Tuân thủ các điều kiện kinh doanh trước và trong khi kinh doanh.

Xem thêm: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Thời hạn nộp vốn điều lệ

Thời hạn góp vốn và trách nhiệm của cổ đông trong các loại hình doanh nghiệp có những quy định sau đây:

 • Công ty cổ phần

Thời hạn góp vốn vào công ty cổ phần là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

Cổ đông sáng lập phải góp đủ số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm trên số vốn đã cam kết.

Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật, nhằm huy động vốn và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên phải góp vốn đúng loại và đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, không tính thời gian vận chuyển hoặc thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Thành viên phải tuân thủ các cam kết về thời hạn góp vốn để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động.

thành lập công ty bất động sản
Thời hạn nộp vốn điều lệ
 • Công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc góp đủ và đúng số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị vốn thực tế đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng mà phải góp đủ vốn điều lệ.

 • Công ty hợp danh

Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết.

Cả thành viên hợp danh lẫn thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn đã cam kết với công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được Hội Đồng Thành Viên chấp thuận.

Qua đó, việc xác định thời hạn và trách nhiệm góp vốn đúng loại và đủ số vốn là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và ổn định trong hoạt động kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền giấy mượn tiền (vay nợ) mới nhất năm 2024

Điều kiện khi thành lập công ty bất động sản

Hiện nay, dù nền kinh tế đang trải qua nhiều biến động, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục là một lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển. Việc đầu tư vào bất động sản vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư do sự linh hoạt của việc quản lý và luân chuyển vốn. Điều này mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nhân và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Luật đầu tư 2020 đã quy định rằng ngành kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề có điều kiện. Kế toán Tâm Minh muốn chia sẻ với quý khách hàng những điều kiện cần thiết khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản để quý khách hàng nắm bắt rõ hơn về quy định này.

 • Căn cứ pháp lý

Luật Doanh Nghiệp 2020

Luật Đầu Tư 2020

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014

Kinh Doanh Bất Động Sản

Kinh doanh bất động sản bao gồm việc đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động như xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, môi giới và quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

 • Điều kiện kinh doanh bất động sản

Tổ chức hoặc cá nhân muốn kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

thành lập công ty bất động sản
Điều kiện khi thành lập công ty bất động sản
 • Một số trường hợp không phải đáp ứng điều kiện

Các tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản không phải do đầu tư dự án bất động sản và dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng.

Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể hoặc chia tách.

Các tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, và các tổ chức khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản để thu hồi nợ.

 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Các loại dịch vụ bất động sản như môi giới, sàn giao dịch và quản lý đều phải được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà, cho thuê nhà mới nhất năm 2024

Dịch vụ thành lập công ty bất động sản

Kế toán Tâm Minh là một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thành lập công ty bất động sản, mang đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp. Chúng tôi tự hào về đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của mình, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ quá trình lập kế hoạch đến thực hiện và duy trì doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý, mà còn đặc biệt chú trọng vào việc tư vấn chiến lược kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản của bạn phát triển bền vững trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

thành lập công ty bất động sản
Dịch vụ thành lập công ty bất động sản

Kế toán Tâm Minh cam kết mang đến sự thuận lợi và an tâm cho khách hàng, giúp họ tập trung vào quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi hiểu rằng việc thành lập công ty là một bước quan trọng, và vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình. Hãy trở thành đối tác của Kế toán Tâm Minh để cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công trong lĩnh vực bất động sản của bạn.

Một số câu hỏi thường gặp 

 • Cá nhân có nhà cho thuê có phải thành lập công ty kinh doanh bất động sản?

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 76/2015/NĐ-CP, cá nhân có nhà thuộc sở hữu của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác thuê không phải thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

 • Vốn tối thiểu để thành lập công ty kinh doanh bất động sản?

Theo Luật đầu tư 2020, quy định về vốn pháp định 20 tỷ đồng cho Công ty kinh doanh bất động sản đã được bỏ đi. Do đó, không có quy định về vốn tối thiểu cần thiết để thành lập công ty này. Tuy nhiên, đối với các công ty đầu tư xây dựng cho thuê, vốn cần phải tương ứng với giá trị đầu tư và kinh doanh bất động sản.

 • Khi thành lập công ty môi giới bất động sản có phải xuất trình chứng chỉ môi giới bất động sản?

Không, khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản, không cần xuất trình chứng chỉ môi giới bất động sản. Công ty tự đảm bảo đủ điều kiện trong suốt quá trình kinh doanh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng

CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM

CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401

Email: ketoantamminh@gmail.com

Website: www.ketoantamminh.vn

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *