Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự

Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự

Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền là hai khái niệm pháp lý khác nhau, nhưng đều liên quan đến việc ủy quyền cho người khác thực hiện một số quyền lợi hoặc nghĩa vụ. Vậy Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Tâm Minh sẽ cung cấp thông tin đến cho bạn. 

Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự 

Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
Giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền

Giấy uỷ quyền: Là văn bản do người có quyền lợi hoặc nghĩa vụ (người uỷ quyền) lập ra để ủy quyền cho người khác thực hiện một số thủ tục hoặc hành động thay mặt cho mình. Ví dụ: giấy uỷ quyền đại diện cho việc đăng ký kinh doanh, giấy uỷ quyền đại diện cho việc ký kết hợp đồng mua bán.

Hợp đồng uỷ quyền: Là một loại hợp đồng dân sự, bao gồm hai bên là người uỷ quyền và người được uỷ quyền. Hợp đồng uỷ quyền được lập ra để người uỷ quyền ủy quyền cho người được uỷ quyền thực hiện một số hành động hoặc quyền lợi thay mặt cho mình. Hợp đồng uỷ quyền phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, bao gồm các yêu cầu về thể hiện ý đồ, nội dung, thời hạn, điều kiện và cam kết của các bên.

Cơ sở pháp lý 

 • Giấy uỷ quyền: Chỉ được thừa nhận trong thực tế không có văn bản nào quy định cụ thể;
 • Hợp đồng uỷ quyền: Bộ luật Dân sự năm 2015.
  Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
  Cơ sở pháp lý

Chủ thể thực hiện, tham gia vào các quan hệ uỷ quyền

 • Giấy uỷ quyền: Giấy ủy quyền được lập và ký bởi người ủy quyền (hay gọi là ủy quyền đơn phương);
 • Hợp đồng uỷ quyền: Hợp đồng ủy quyền được lập và ký bởi người ủy quyền và người được ủy quyền.
Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
Chủ thể thực hiện và tham gia

Bản chất của giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự

 • Giấy uỷ quyền: Là hành vi pháp lý đơn phương của bên ủy quyền và áp dụng nhiều trong trường hợp cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hiện công việc thông qua giấy ủy quyền;
 • Hợp đồng uỷ quyền: Là một hợp đồng, có sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa các bên.
  Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
  Bản chất

Giá trị của giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền

Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
Giá trị của giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền

Giấy uỷ quyền:

 •  Khi ủy quyền, không cần có sự tham gia của bên nhận ủy quyền (ủy quyền đơn phương);
 • Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và  không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy.

Hợp đồng uỷ quyền:

 • Đòi hỏi phải có sự tham gia ký kết của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;
 • Việc lập hợp đồng ủy quyền đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và có giá trị bắt buộc phải thực hiện các công việc đã nêu trong hợp đồng, đồng thời bên nhận ủy quyền có thể được nhận thù lao (theo thỏa thuận, nếu có).

Thời hạn uỷ quyền

Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
Thời hạn uỷ quyền
 • Giấy uỷ quyền: Thời hạn ủy quyền do Người ủy quyền quy định hoặc do pháp luật quy định;
 • Hợp đồng uỷ quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền. ( Điều 563 BLDS 2015).

Đơn phương chấm dứt Giấy uỷ quyền hoặc Hợp đồng uỷ quyền

Giấy uỷ quyền vào hợp đồng uỷ quyền theo pháp luật dân sự
Chấm dứt hợp đồng
 • Giấy uỷ quyền: Sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại;
 • Hợp đồng uỷ quyền: Hợp đồng ủy quyền quy định rõ ràng về nghĩa vụ của bên được ủy quyền, và nếu có thiệt hại thì phải bồi thường nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Trên đây là thông tin về giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền mà Kế toán Tâm Minh cung cấp đến cho bạn. Nếu có thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn rõ hơn. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *