Hướng dẫn làm giấy phép hộ kinh doanh chi tiết mới nhất

Hướng dẫn làm giấy phép hộ kinh doanh chi tiết mới nhất

Trong thời kỳ biến động của thị trường kinh doanh hiện nay, việc sở hữu một giấy phép hộ kinh doanh không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là bước quan trọng để bắt đầu hành trình kinh doanh của bạn một cách an toàn và hiệu quả. Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và chi tiết nhất về quy trình này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết nhất và thông tin mới nhất về cách làm giấy phép hộ kinh doanh.

Từ việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký, đến nơi nộp hồ sơ và lựa chọn hình thức đăng ký trực tuyến, mọi thông tin quan trọng sẽ được trình bày một cách cụ thể và rõ ràng. Bài viết này Kế Toán Tâm Minh không chỉ giúp bạn hiểu rõ và Hướng dẫn làm giấy phép hộ kinh doanh chi tiết mới nhất nhé. 

Cơ sở pháp lý về làm giấy phép hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lý về thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể được quy định trong các văn bản sau đây:

 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, trong đó đề cập đến các quy định và quy trình liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp, cung cấp hướng dẫn rõ ràng và cụ thể về thủ tục cũng như các yêu cầu cần thiết trong quá trình thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Thông tư số 23/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021, nhằm điều chỉnh và bổ sung các điều khoản để tối ưu hóa quá trình đăng ký doanh nghiệp, bao gồm cả thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể.
Cơ sở pháp lý về làm giấy phép hộ kinh doanh
Cơ sở pháp lý về làm giấy phép hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Giấy phép hộ kinh doanh

Quyền trách nhiệm của làm giấy phép hộ kinh doanh

Quyền và trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh cùng thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh được quy định như sau:

Nghĩa vụ Thuế và Tài chính

 • Chủ hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ, theo quy định của pháp luật.

Đại diện và Giải quyết Dân sự

 • Chủ hộ kinh doanh là người đại diện cho hộ kinh doanh trong các vấn đề liên quan đến giải quyết việc dân sự trước Trọng tài, Tòa án. Chủ hộ có trách nhiệm đối với các vấn đề như nguyên đơn, bị đơn, và người có quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Quản lý và Trách nhiệm

 • Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền người khác để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả chủ hộ và các thành viên hộ gia đình vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Chịu trách nhiệm đối với Hoạt động Kinh doanh

 • Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của hộ, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quyền và Nghĩa vụ Khác

 • Ngoài những điều đã nêu, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh còn phải tuân thủ và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyền trách nhiệm của làm giấy phép hộ kinh doanh
Quyền trách nhiệm của làm giấy phép hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của làm giấy phép hộ kinh doanh

Đăng ký và Thay đổi Nội dung

 • Khi hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin đăng ký, ngành và nghề kinh doanh được ghi rõ trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin này trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quyền và Điều Kiện Kinh Doanh

 • Hộ kinh doanh có quyền thực hiện kinh doanh trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hộ kinh doanh phải đảm bảo duy trì các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động.

Quản lý và Kiểm tra của Nhà Nước

 • Việc quản lý của nhà nước đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cũng như kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh, thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xử lý Trường Hợp Vi Phạm

 • Trong trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trong ngành, nghề đó. Đồng thời, cơ quan này sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngành nghề kinh doanh của làm giấy phép hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh của làm giấy phép hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Hải Phòng

Thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các bước theo quy trình dưới đây:

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh: Nội dung bao gồm tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có), ngành, nghề kinh doanh, số vốn kinh doanh, số lao động.
 • Bản sao CMND: Của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Biên bản họp nhóm cá nhân: Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà: Cần được ký trực tiếp giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh, không thông qua trung gian, và bản sao chứng thực quyền sử dụng đất.
 • 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD: Của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn (nếu có).
 • Chứng chỉ bằng cấp: Đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh
Thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh

Thẩm quyền tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đặt trụ sở chính sẽ là thẩm quyền tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận thành lập.

Quá trình này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy trình quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Vũng Tàu

Quy trình làm giấy phép hộ kinh doanh

Bước 1:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi mà địa điểm kinh doanh được đặt.

Bước 2:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh không nằm trong danh mục cấm kinh doanh.
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký tuân theo quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Quy trình làm giấy phép hộ kinh doanh
Quy trình làm giấy phép hộ kinh doanh

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Nha Trang 

Quy định Mới về thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh

Trong năm 2023, có một số quy định mới về thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là về phương thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử, có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã mang đến những điểm mới quan trọng.

Phương thức Đăng ký Hộ Kinh Doanh qua Mạng

Thông tư này đưa ra một điểm nổi bật là khả năng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thông qua mạng thông tin điện tử. Người thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể lựa chọn phương thức thuận tiện nhất cho mình.

Lợi ích khi Đăng ký qua Mạng

Đăng ký qua mạng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Thủ tục trở nên thuận tiện hơn khi người thành lập hộ kinh doanh không cần phải trực tiếp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp và nhận kết quả đăng ký.

Hồ sơ Đăng ký qua Mạng

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đủ yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực.

Quy định Mới về thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh
Quy định Mới về thủ tục làm giấy phép hộ kinh doanh

Thời Hạn Sửa Đổi Hồ Sơ qua Mạng

Thông tư quy định thời hạn sửa đổi hồ sơ qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày, bắt đầu từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn này, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh không được sửa đổi, bổ sung và sẽ bị hủy theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM

Những Chú ý Quan Trọng Khi làm giấy phép hộ kinh doanh

Giới Hạn 01 Hộ Kinh Doanh Cá Thể

 • Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập 01 hộ kinh doanh cá thể trên phạm vi toàn quốc. Không thể thành lập mới nếu đã từng có hộ kinh doanh mà chưa thực hiện thủ tục đóng cửa, ngay cả khi không còn hoạt động.

Tính Pháp Lý Đặc Thù

 • Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với hoạt động kinh doanh. Đăng ký không thể là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh, trừ khi có sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Lợi Ích Khi Thành Lập Song Song

 • Chủ hộ kinh doanh có thể thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần song song với hoạt động của hộ kinh doanh mà không bị hạn chế.

Thuế Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể

 • Hộ kinh doanh cá thể chịu thuế khoán và thuế giá trị gia tăng trực tiếp, không được khấu trừ thuế đối với bạn hàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của đối tác khi giao dịch với hộ kinh doanh.

Kê Khai Thuế Đơn Giản

 • Hộ kinh doanh cá thể có lợi thế kê khai thuế đơn giản, phù hợp với các hoạt động kinh doanh cá nhân và dịch vụ tiêu dùng.

Trách Nhiệm Vô Hạn

 • Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản dân sự của chủ hộ đối với hoạt động kinh doanh. Đây là hạn chế so với công ty TNHH và Công ty cổ phần.

Địa Điểm Kinh Doanh

 • Một hộ kinh doanh có thể hoạt động tại nhiều địa điểm, nhưng cần chọn một địa điểm làm trụ sở chính và thông báo đến cơ quan quản lý thuế và thị trường.

Chuyển Đổi Thành Doanh Nghiệp

 • Hộ kinh doanh cá thể có quyền chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Quy trình đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thông Báo Địa Điểm Kinh Doanh

 • Hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác ngoài trụ sở cần thông báo địa điểm đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Cơ quan này sẽ cung cấp mã số thuế và thông tin địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Đăng Ký Trực Tuyến

 • Quy định mới cho phép đăng ký thành lập hộ kinh doanh trực tuyến qua mạng thông tin điện tử, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người thành lập hộ kinh doanh.
Những Chú ý Quan Trọng Khi làm giấy phép hộ kinh doanh
Những Chú ý Quan Trọng Khi làm giấy phép hộ kinh doanh

Kết Luận làm giấy phép hộ kinh doanh 

Việc làm giấy phép hộ kinh doanh không chỉ là quy trình hành chính mà còn là bước quan trọng để đảm bảo sự an toàn, hợp pháp và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Đối với những người kinh doanh, việc nắm vững quy định mới nhất là chìa khóa để mở cánh cửa thành công trong thế giới kinh doanh ngày nay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÂM MINH

Địa chỉ: 32/19 Phan Đăng Lưu – Hải Châu – Đà Nẵng

CN HCM: 28/18/1 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. HCM

CN Hà Nội: Số 1004, Toà Zen A – Gamuda Garden, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 02363.640.000 – 0905.100.401

Email: ketoantamminh@gmail.com

Website: www.ketoantamminh.vn

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *