Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ

Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lương làm thêm giờ của người lao động vào các ngày nghỉ lễ tết phải được tính cao hơn so với lương làm thêm giờ trong ngày làm việc thông thường. Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ sẽ được Kế toán Tâm Minh trình bày cụ  thể trong bài viết dưới đây.

Số ngày nghỉ Lễ – Tết theo quy định tại Bộ luật lao động

Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ
Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam có rất nhiều ngày nghỉ lễ tết trong 1 năm. Căn cứ theo Điều 112, Bộ luật lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong ngày sau:

 • Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 dương lịch)
 • Tết Âm lịch: 05 ngày
 • Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch);
 • Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 1/5 dương lịch);
 • Quốc khánh: 02 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đối với NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn có thêm 02 ngày nghỉ lễ gồm:

 • 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước họ.
 • 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

Căn cứ theo quy định này người lao động dễ dàng xác định được số ngày nghỉ lễ tết của mình làm căn cứ tính lương làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm – Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ
Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

– Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

– Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ
Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ

Tiền lương làm thêm giờ ban ngày trong ngày nghỉ lễ – Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ 

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ vào ban ngày trong những ngày nghỉ lễ như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 300%

x

Số giờ  làm thêm

Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường sẽ áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ vào ban ngày trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ – Cách tính lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ 

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ, nghỉ tết được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

  x

Mức ít nhất 300%

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

+

20%

x

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

  x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

 • Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này;
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:
  • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ, nghỉ tết được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 300%

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

+

20%

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Trên đây là các thông tin cơ bản về cách tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *