Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại phổ biến hiện nay, trong đó bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền sử dụng thương hiệu, bản quyền, công nghệ, quy trình sản xuất, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác để kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một trong những công cụ pháp lý quan trọng để điều chỉnh quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong quá trình thực hiện hoạt động nhượng quyền. Hiểu được tầm quan trọng đó, Kế toán Tâm Minh xin Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại trong bài viết dưới đây. 

Kinh doanh nhượng quyền thương mại là gì?

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại

“Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 1. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện theo các điều kiện sau:

 1. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Hình thức hợp đồng – Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại

Điều 285 Luật thương mại quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Theo đó hình thức bắt buộc của hợp đồng nhượng quyền thương mại là:

– Hình thức văn bản;

– Hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương: fax, email…

Nội dung cơ bản của hợp đồng – Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Một hợp đồng nhượng quyền thương mại thường bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 1. Nội dung của quyền thương mại.
 2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
 3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
 4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
 5. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 6. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
 7. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Tại điều khoản này, các bên ghi nhận nội dung cụ thể về các yêu cầu mà một bên phải đáp ứng các điều kiện nhất định của bên còn lại.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại

Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền – Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Các bên thỏa thuận ghi nhận về một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên nhượng quyền, hoặc có thể thỏa thuận thêm về các quyền và nghĩa vụ khác:

Quyền của bên nhượng quyền

 • Nhận tiền nhượng quyền;
 • Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền;
 • Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền.

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền

 • Cung cấp thông tin, tài liệu về hệ thống nhượng quyền cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo và cung cấp kỹ thuật cần thiết cho bên nhận quyền;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền;
 • Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng trong hợp đồng;
 • Đối xử bình đẳng với các bên nhận quyền trong hệ thống

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền – Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Các bên thỏa thuận ghi nhận về một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên nhượng quyền, hoặc có thể thỏa thuận thêm về các quyền và nghĩa vụ khác:

Quyền của bên nhận quyền

 • Yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp và hỗ trợ đầy đủ về mặt kỹ thuật;
 • Yêu cầu bên nhượng quyền đối xử bình đẳng đối với bên nhận quyền trong hệ thống.

Nghĩa vụ của bên nhận quyền

 • Thanh toán các chi phí và tiền nhượng quyền;
 • Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực;
 • Chấp nhận sự giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền;
 • Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền;
 • Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền;
 • Không được nhượng quyền lại cho bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán

Các bên thỏa thuận về các loại giá cả, chi phí nhượng quyền cụ thể, thời gian trả phí theo từng kỳ và mỗi kỳ thanh toán cách nhau bao lâu, phương thức thanh toán mà các bên lựa chọn là gì (ví dụ chuyển tiền, nhờ thu,…).

Hiệu lực hợp đồng và chấm dứt hợp đồng – Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Các bên có thể tự do điều chỉnh thời hiệu của hợp đồng, tuy nhiên để tránh trường hợp xảy ra tranh chấp thì các bên nên ghi cụ thể về thời điểm chấm dứt hợp đồng, ví dụ “hợp đồng này có hiệu lực từ […] đến […]” thay vì “hợp đồng này có hiệu lực […] năm”. Bên cạnh đó, các bên cũng nên thỏa thuận về các trường hợp dẫn đến chấm dứt hợp đồng.

Gia hạn, tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Để dự trù trường hợp xảy ra mâu thuẫn và gây khó khăn khi giải quyết, các bên có thể quy định về việc ưu tiên giải quyết bằng hòa giải và thương lượng trước khi yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây Kế toán Tâm Minh đã cung cấp thông tin cơ bản về soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại. Nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. 

Rate this post
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *