Mẫu đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên

mau-don-xin-nghi-hoc

Muốn nghỉ học thì phải nắm được cách viết Mẫu đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên sao cho chính xác và hợp lý. Những thông tin dưới đây của Kế Toán Tâm Minh sẽ giúp bạn viết đơn này một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học hoặc giấy xin phép nghỉ học là một văn bản viết tay hoặc đánh máy dành cho học sinh, sinh viên để xin nghỉ học. Thời gian nghỉ có thể kéo dài từ một tiết học đến nhiều tuần, tùy thuộc vào lý do nghỉ học.

Thường thì đơn xin nghỉ học sẽ được gửi đến giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban giám đốc nhà trường nếu nghỉ học kéo dài nhiều ngày.

Giấy phép nghỉ học có thể được cấp bởi học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh. Trong trường hợp học sinh cấp mẫu giáo, tiểu học không thể viết đơn, phụ huynh sẽ viết thay cho con/em. Hoặc trong các trường hợp khác, khi học sinh không thể viết đơn, phụ huynh cũng có thể đại diện viết đơn xin nghỉ học.

Hãy nhớ tuân thủ quy định và quy tắc của trường và cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về lý do nghỉ học trong đơn xin nghỉ học.

mau-don-xin-nghi-hoc
Đơn xin nghỉ học là gì?

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà, cho thuê nhà mới nhất năm 2024

Đối tượng cần viết đơn xin nghỉ học

Có ba đối tượng chính có thể viết đơn xin nghỉ học:

Học sinh

Khi học sinh gặp sự cố cá nhân, bệnh tật hoặc những lý do khác khiến họ không thể tham gia hoạt động học tập một cách bình thường, họ có thể viết đơn xin nghỉ học để thông báo với trường về tình trạng của mình và xin phép được nghỉ học trong một khoảng thời gian nhất định.

Sinh viên

Sinh viên đại học hoặc các trường cao đẳng cũng có thể viết đơn xin nghỉ học khi gặp phải các tình huống đặc biệt như bệnh tật, khó khăn cá nhân, gia đình hoặc những lý do khác ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào hoạt động học tập.

Phụ huynh học sinh

Nếu con em của họ không thể tham gia hoạt động học tập vì bệnh tật hoặc những lý do khác, phụ huynh có thể viết đơn xin nghỉ học để xin phép cho con em nghỉ học trong thời gian cần thiết.

mau-don-xin-nghi-hoc
Đối tượng cần viết đơn xin nghỉ học

>>>Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền giấy mượn tiền (vay nợ) mới nhất năm 2024

Cách viết đơn xin nghỉ học chuẩn nhất hiện nay

Đơn xin nghỉ học cần bao gồm các nội dung sau:

Phần mở đầu

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
 • Tên đơn: ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
 • Người nhận đơn: Kính gửi Ban giám hiệu nhà trường/thầy cô chủ nhiệm/thầy cô bộ môn

Thân phần

 • Thông tin người xin nghỉ học: Họ tên học sinh/sinh viên, tên lớp, trường…
 • Lý do nghỉ học: Cung cấp lý do nghỉ học, có thể đính kèm giấy chứng nhận chữa bệnh nếu áp dụng.
 • Đề đạt thời gian nghỉ mong muốn: Cung cấp chi tiết ngày, tháng, năm.

Phần kết

 • Lời cam kết: Hứa sẽ học bài và làm bài đầy đủ.
 • Lời cảm ơn: Gửi lời cảm ơn.
 • Chữ ký của học sinh và chữ ký của phụ huynh.
mau-don-xin-nghi-hoc
Cách viết đơn xin nghỉ học chuẩn nhất hiện nay

>>>Xem thêm: Mẫu phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2024 mới nhất và cách ghi

Tổng hợp các mẫu đơn xin nghỉ học phổ biến nhất hiện nay

Dưới đây là một số mẫu đơn xin phép nghỉ học chuẩn nhất để bạn tham khảo:

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban giám hiệu nhà trường……..…….

                – Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………

Em tên là: ……………………….

Hiện là học sinh lớp: ………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày……..đến ngày …………

Reason: ………………………………………………………………

Em xin hứa sẽ nộp bài và xem bài đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Số điện thoại phụ huynh:…………………………………………………………………

                                                                                                      … Ngày … Tháng … Năm …

Chữ ký của học sinh                                                                                   Người làm đơn

 

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Đà Nẵng, Ngày… Tháng… Năm…

Kính gửi:………..

              – Ban Chủ Nhiệm Khoa…….

              – Giáo viên Chủ nhiệm lớp……

              – Giáo viên phụ trách môn học…..

Em tên là…………. Mã số sinh viên:………..

Hiện đang học lớp:…………. Khóa:………..

Hệ đào tạo:…………tại Trường:………..

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày…/…/20… đến …/…/20…

Reason:……………………………………….. …………

Em xin cam thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

                            Ý kiến ​​GVCN                                                                                                                                Người làm đơn

                          (Ký và ghi tên họ)                                                                                                                           (Ký và ghi tên họ)

Mẫu đơn dành cho bậc phụ huynh

Các bậc phụ huynh cũng có thể viết đơn xin nghỉ học cho con theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………

                – Giáo viên chủ nhiệm lớp……..

Tôi tên là: ………………

Phụ huynh của em: ………… Lớp: ……… Năm học: …………

Nay tôi làm đơn kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ……………được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày …… Đến …………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm có:
1……………
2…… …………………
3……………. …………

Thời gian xin được học lại:………

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                          ………, ngày… tháng… năm…

                                                                                                                                                                       Người viết đơn

                                                                                                                                                              (Ký và xác định tên của họ)

Mẫu đơn xin tạm nghỉ học để bảo lưu 

Mẫu đơn này được sử dụng để tạm dừng quá trình học tập và tiếp tục học lại sau một khoảng thời gian phù hợp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Gửi tín hiệu:

Ngày sinh: ………..……….

Nguyên quán:……………………………………………………….. ..

Hiện là sinh viên lớp ………….. Ngành:……….

Khóa:……………………………………………………….. …………MSSV: ….

Hệ đào tạo:……………………………………………………….. ……….. ………….

Nay em làm đơn kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học kỳ … từ tháng … năm … đến tháng …… năm

Lí do: ……………………..

Em xin cam sẽ làm đủ hồ sơ thủ tục theo quy định của trường Nhà và sẽ cố gắng đi theo chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                             … ngày …. tháng …. năm ….

     Xác nhận Phòng đào tạo Phụ huynh/Người bảo trợ                                             Xác nhận công việc của Khoa Người

                   (Ký và xác định tên của họ)                                                                                 (Ký, tên đã biết)

 

 

Mẫu đơn xin thôi học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———————————-

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi:…………..

Tôi tên:…………………………………………. .. …… Mã số sinh viên:………..

Ngày sinh:……….. Hộ khẩu thường trú:……….. …. ……………………………

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………….

Hiện đang học lớp (ngành):……….. Khóa:…… ………… ……………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính quy) tại trường ………….. ….………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại Trường…………………………………… …………………………………………………. ……………………………………………………….. ……..

Lý do xin thôi học:…………………………………………. ……………………………………………… ………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………………………………………….

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. …………

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu!

                                                                                                                                              Đà Nẵng, Ngày.…tháng … năm 20…

                  Ý kiến ​​của phụ huynh Người làm đơn                                  Xác nhận địa phương Ý kiến ​​của khoa

                               (Ký tên, ghi họ tên)                                                            (Ký tên, ghi họ tên)

>>>Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế Đà Nẵng

Những lý do xin nghỉ học chính đáng

Để đơn xin phép nghỉ học được chấp nhận, lý do nghỉ học cần là lý do chính đáng. Dưới đây là một số lý do phổ biến trong đơn xin phép nghỉ học:

 • Lý do sức khỏe: Khi gặp vấn đề về sức khỏe như ốm đau, bệnh tật, làm xét nghiệm, bạn cần nghỉ học để tạm phục hồi và điều trị.
 • Lịch chữa bệnh: Nếu có lịch hẹn chữa bệnh tại bệnh viện, bạn nên xin nghỉ học để đi thăm khám và theo dõi sức khỏe.
 • Gia đình có việc quan trọng: Nếu có các sự kiện trong gia đình như tang lễ, cải táng, hoặc một thành viên gia đình cần sự chăm sóc, bạn cần xin nghỉ học để giải quyết những công việc này.
 • Du lịch/đi chơi dài ngày cùng gia đình: Mặc dù không được ưu ái nhưng trong một số trường hợp, bậc cha mẹ có thể xin nghỉ học cho con em để có thời gian nghỉ ngơi và tạo thêm tình cảm gia đình.
mau-don-xin-nghi-hoc
Những lý do xin nghỉ học chính đáng

>>>Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3

Những lưu ý khi viết đơn xin nghỉ học

Để viết một đơn xin nghỉ học hiệu quả, hãy lưu ý những điểm sau đây:

 • Trình bày đơn một cách rõ ràng, có thông tin đầy đủ và bố cục hợp lý.
 • Lý do xin nghỉ học cần được ghi một cách thuyết phục nhất.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn về hình thức, ví dụ như đặt tiêu chuẩn quốc tế ở giữa đơn và thông tin người viết đơn ở cuối.
 • Bao gồm các nội dung quan trọng như thông tin người viết đơn, lý do xin nghỉ học, thời gian nghỉ, thời gian dự kiến đi học lại và ý kiến xác nhận từ người viết đơn hoặc phụ huynh.

>>>Xem thêm: Mẫu bản tự đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Hy vọng bài viết về các mẫu đơn xin nghỉ học cho học sinh và sinh viên đã cung cấp cho bạn những ví dụ rõ ràng và cụ thể. Kế Toán Tâm Minh hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi viết đơn xin nghỉ học cho bản thân hoặc cho con cái trong tương lai. Cảm ơn bạn đã tham khảo các nguồn thông tin nghề nghiệp của chúng tôi!

5/5 - (1 bình chọn)
cropped-logo1.jpg

KẾ TOÁN TÂM MINH Với nhiều năm đồng hành phát triển với các doanh nghiệp, Tâm Minh luôn cố gắng mang lại cho khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất với: Giải pháp tối ưu - Tiết kiệm chi phí - Minh bạch thông tin – Chuyên môn đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *