0905 100 401


DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Gỡ rối và hoàn thiện sổ sách kế toán.

Báo cáo tài chính & các báo cáo quyết toán thuế

Yên tâm về hiệu quả kế toán


QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1. Kiểm tra rà soát lại các hóa đơn đầu ra, đầu vào đã kê khai trong Báo cáo thuế hằng tháng/quý.

2. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chi phí hợp lệ, chính xác của các chứng từ kế toán

3. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

4. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cuối năm.

5. Lập và nộp Báo cáo tài chính và các tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm.

6. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

7. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp phát sinh cuối năm (nếu có).

8. In ấn, đóng lập hồ sơ kế toán nguyên năm.


PHÍ DỊCH VỤ

Tổng phí dịch vụ: 2.000.000đ - 5.000.000đ/năm

(tùy theo loại hình doanh nghiệp)

Ngoài ra không thu bất kỳ chi phí nào khác


Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!


0905100401


✔️ Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng bao gồm những gì?

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng - Quảng Nam của Tâm Minh, quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết và chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các hạng mục công việc theo quy trình:

 • Sắp xếp chứng từ kế toán
 • Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo tháng
 • Soát xét tổng hợp theo từng nhóm tài sản
 • Thực hiện các bút toán tổng hợp và kết chuyển
 • Lập báo cáo tài chính
 • Tâm Minh sẽ tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.
 • Thông báo số tiền thuế cần phải nộp phát sinh cuối năm (nếu có).
 • In ấn, đóng lập hồ sơ kế toán nguyên năm.

Liên hệ ngay: 02363.640.000 - 0905.100.401 để được hỗ trợ.

✔️ Thời gian để thực hiện báo cáo tài chính là bao lâu và dịch vụ hỗ trợ ở những đâu?

Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng mà Tâm Minh có thể hỗ trợ dịch vụ báo cáo tài chính nhanh hoặc sắp xếp tư vấn để đảm bảo yêu cầu đề ra. Thời gian hoàn thành báo cáo tài chính tùy thuộc vào khối lượng chứng từ và chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hiện tại, Tâm Minh đang hỗ trợ dịch vụ BCTC cho công ty doanh nghiệp tại Đà Nẵng - Quảng Nam.

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính năm gồm những gì?

Bộ hồ sơ báo cáo tài chính (BCTC năm) gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp và các Phụ lục kèm theo tờ khai.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập) và các phụ lục kèm theo ở tờ khai.
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính


  Tổng hợp theo từng nhóm tài sản bao gồm các công việc

  Sau khi hạch toán, ghi sổ và hoàn thiện hồ sơ chứng từ, kế toán sẽ tiến hành soát xét lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

  Để việc soát xét được diễn ra chính xác, phương pháp thường xuyên được áp dụng đó là phân nhóm tài sản. Phương pháp này giúp cho việc các tài khoản được soát xét kỹ càng và dễ phát hiện sai lệch nhất.

  Các công việc soát xét như sau:


  Soát xét hàng tồn kho: Kiểm tra hàng tồn kho có bị âm không? Nếu có tìm hiểu lý do bị âm, tìm nguyên nhân và phương pháp để chỉnh sửa, điều chỉnh kho bị âm. Chạy giá vốn theo phương pháp tính giá hàng tồn kho đã đăng ký áp dụng.

  Soát xét công nợ phải thu, phải trả: Trước hết đối với tài khoản công nợ phải thu, phải trả, cần phải đối chiếu với khách hàng bằng biên bản đối chiếu công nợ cuối năm tại thời điểm 31/12. Sau đó, tiến hành kiểm tra các phát sinh bên có, bên nợ để phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh và những rủi ro về thuế có thể gặp phải.

  Soát xét các khoản đầu tư: Kiểm tra hồ sơ đầu tư, phân tích bản chất và phương pháp hạch toán xem đã chính xác chưa, cần đối chứng để chắc chắn việc ghi nhận đầu tư đã chính xác. Tài liệu để đối chiếu là các biên bản họp, các tài liệu, báo cáo tài chính bên nhận đầu tư cung cấp.

  Soát xét các khoản chi phí trả trước: Kiểm tra xem các khoản này đã được điều chỉnh lại theo Hệ thống kế toán ban hành theo thông tư 133 hay chưa (trong trường hợp năm 2016 đã sử dụng QĐ48). Sau đó kiểm tra giá trị và thời gian phân bổ, yêu cầu theo dõi từng khoản và phản ánh theo nguyên tắc phù hợp.

  Soát xét TSCĐ: Tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ khấu hao theo quy định tại TT45/2013/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC. Đặc biệt lưu lý trường hợp nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

  Soát xét doanh thu và giá vốn: Kiểm tra doanh thu từng sản phẩm đã phản ánh theo giá trị thị trường chưa, biến động của giá bán và nguyên nhân biến động. Kiểm tra giá vốn từng mã hàng, từng hợp đồng đã được phản ánh chính sách chưa. Lãi gộp đã được tính chính xác chưa.

  Soát xét chi phí quản lý: Kiểm tra hồ sơ, tỷ lệ chi phí trên doanh thu đã nằm trong mức chấp nhận được và hợp lý hay chưa, các tài khoản đã được phản ánh chính xác chưa, việc ghi nhận doanh thu, chi phí đã phù hợp các nguyên tắc kế toán hay chưa?

  Cuối cùng kiểm tra các bút toán điều chỉnh sai sót, bút toán điều chỉnh đầu năm, bút toán điều chỉnh khi thay đổi chế độ kế toán.